Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 918


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
561 CB Nhân sự (quan hệ lao động) Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
562 CB Tuyển dụng Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
563 CB kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm Chăm sóc khách hàng Đại học FPT Hà Nội 1
564 Giảng viên Management Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 6
565 CB Phát triển cá nhân Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
566 Biên tập viên (tiếng Anh) Bảo mật thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 1
567 CB Đào tạo nội bộ Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
568 CB Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Đại học FPT Hà Nội 2
569 CB Marketing Online Marketing/ Tiếp thị FPT-BTEC Hà Nội 1
570 Nhân viên QA Đảm bảo chất lượng Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2
571 CB Tuyển sinh quốc tế Tư vấn Đại học FPT Hà Nội 1
572 CB Truyền thông Truyền thông Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
573 Nhân Viên Kỹ Thuật Hành chính - Điện Kỹ thuật Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 1
574 Cán bộ Tư vấn - Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 2
575 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2
576 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2
577 Cán bộ Hợp tác quốc tế Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
578 Nhân viên Thư viện Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
579 Giáo viên tiếng Anh Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
580 Cộng tác viên Tuyển sinh Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 10