Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1177


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
41 Giảng viên Quản trị Khách sạn Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
42 CÁN BỘ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (IT) Giáo dục / Công nghệ thông tin Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ 1
43 Cán bộ tuyển sinh ( Chương trình DAS++) Tư vấn Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
44 Cán bộ Hành chính đảm bảo cơ sở vật chất Kỹ thuật Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2
45 Cán bộ Hành chính Hành chính - Lễ tân Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2
46 [FPTU ĐN] GIẢNG VIÊN TIẾNG NHẬT Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh Đại học FPT Đà Nẵng 1
47 Giảng viên Quản trị Kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Đại học FPT Hà Nội 1
48 Student Service Officer Công tác học sinh Đại học Công nghệ Swinburne (Việt Nam) Hà Nội 1
49 Cán bộ y tế Y Tế Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
50 [FSC DN] CÁN BỘ TUYỂN SINH tuyển sinh Trường TH&THCS FPT Đà Nẵng Đà Nẵng 1
51 Giáo viên bán trú Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 2
52 CB Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
53 Giảng viên IT (Bộ môn IA) Công nghệ thông tin Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2
54 Giảng viên IT (Bộ môn An toàn thông tin_IA) An toàn bảo mật thông tin Đại học FPT Hà Nội 1
55 [FSC DN] CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG - THPT Marketing/Tư vấn/Tiếp thị Trường Trung học Phổ thông FPT Đà Nẵng 1
56 [FSC DN] CÁN BỘ TỔ CHỨC SỰ KIỆN - THPT Giáo dục/ Phát triển cá nhân/ Kỹ năng mềm Trường Trung học Phổ thông FPT Đà Nẵng 1
57 Giảng viên Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 10
58 Cán bộ Tổ chức và quản lý đào tạo Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2
59 Chuyên viên Content Marketing Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2
60 Cán bộ Thư viện Thư Viện Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1