Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 923


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
41 CB Tư vấn Tuyển sinh Marketing/Tư vấn/Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2
42 Cán bộ Phát triển cộng đồng Mentor (Cộng tác viên) Giáo dục Đại học trực tuyến FUNiX Hà Nội 1
43 Giảng viên CNTT (bộ môn CF) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 5
44 Cán bộ nghiên cứu và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ
45 CB Công tác học sinh Dịch vụ khách hàng Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
46 CB Marketing Online (Kỹ thuật Facebook Ads) Marketing Online Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
47 CB Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 2
48 Cán bộ Tuyển sinh Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP Hồ Chí Minh 2
49 Giáo viên dạy môn Ngữ văn Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 4
50 CB Tổ chức sự kiện Giáo dục/Tổ chức sự kiện Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
51 Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1
52 Giáo viên dạy môn Toán Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 4
53 Giáo viên dạy môn Địa lý Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1
54 Giáo viên dạy môn Lịch sử Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1
55 CB Nhân sự tổng hợp Nhân sự Đại học FPT Hà Nội 1
56 CB Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
57 CB Tư vấn Tuyển sinh (MBM) Marketing/Tư vấn/Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1
58 Cán bộ PR (Phụ trách nội dung) PR/ Marketing Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
59 Cán bộ Truyền thông Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
60 CB Truyền thông nội bộ Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 2