Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 918


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
41 CB Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 2
42 Cán bộ Tuyển sinh Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP Hồ Chí Minh 2
43 Giáo viên dạy môn Ngữ văn Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 4
44 CB Tổ chức sự kiện Giáo dục/Tổ chức sự kiện Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
45 Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1
46 Giáo viên dạy môn Toán Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 4
47 Giáo viên dạy môn Địa lý Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1
48 Giáo viên dạy môn Lịch sử Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1
49 CB Nhân sự tổng hợp Nhân sự Đại học FPT Hà Nội 1
50 CB Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
51 CB Tư vấn Tuyển sinh (MBM) Marketing/Tư vấn/Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1
52 Cán bộ PR (Phụ trách nội dung) PR/ Marketing Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
53 Cán bộ Truyền thông Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
54 CB Truyền thông nội bộ Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 2
55 CB Tư vấn Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Đại học FPT Hà Nội 3
56 Giảng viên IT (Software Engineering) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 8
57 Trưởng phòng Dịch vụ sinh viên Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
58 CB Nhân sự phụ trách quản lý cán bộ Nhân sự Đại học FPT Hà Nội 2
59 CB Phát triển phần mềm Công nghệ thông tin Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1
60 CB Tư vấn Tuyển sinh Marketing/Tư vấn/Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1