Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1152


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
601 Trưởng nhóm tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
602 CB tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
603 Giảng viên âm nhạc Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2
604 Giảng viên PR Truyền thông FPT Polytechnic Hà Nội 3
605 Cán bộ Truyền thông (PR) Truyền thông Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1
606 CB Truyền thông Truyền thông FPT-BTEC Hà Nội 1
607 CB Tư vấn Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng FPT-BTEC Hà Nội 1
608 Công tác sinh viên Chăm sóc khách hàng Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 3
609 Cán bộ tư vấn tuyển sinh chương trình DAS++ Marketing/Tư vấn/Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1
610 CB Digital Marketing Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1
611 Cán bộ Quản nhiệm tại Hòa Lạc Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2
612 Cán bộ hỗ trợ học viên (Hannah) Chăm sóc khách hàng Đại học trực tuyến FUNiX Hà Nội 3
613 CB Tư vấn Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2
614 FPT Greenwich_Cán bộ truyền thông Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
615 Cán bộ Đảm bảo chất lượng (QA) Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1
616 Giảng viên Đồ họa Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5
617 Giảng viên Kinh tế Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5
618 Nhân viên Quản trị hệ thống Công nghệ thông tin Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2
619 Nhân viên PDP Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
620 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Chăm sóc khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1