Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1152


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
621 CB Truyền thông Truyền thông Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 2
622 Cán bộ Công tác sinh viên (mảng sự kiện) Đoàn thể Đại học FPT Hà Nội 1
623 Cán bộ công tác sinh viên Đoàn thể Đại học FPT Hà Nội 1
624 Cán bộ Quản nhiệm tại Hòa Lạc (chỉ tuyển Nam) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
625 Cán bộ Hành chính Thu ngân Hành chính FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 1
626 CB IT Code Bảo mật thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 1
627 Cán bộ Content Marketing Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 1
628 Giảng viên Tiếng Nhật (02 full-time: 01 người Nhật, 01 người Việt Nam) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2
629 Cán bộ Marketing Online Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 1
630 Cán bộ Marketing Online Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1
631 Giảng viên tiếng Anh Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 5
632 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 5
633 FPT Greenwich_Giảng viên Quản trị kinh doanh Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 5
634 Giáo viên Kỹ năng mềm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2
635 Giảng viên Thiết kế đồ họa Thiết kế FPT Polytechnic Hà Nội 5
636 Cán bộ Nghiên cứu & Phát triển chương trình Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2
637 Nhân Viên Chăm Sóc Cây Xanh Tất cả ngành nghề Đại học FPT Cần Thơ 1
638 Kỹ sư xây dựng Xây dựng Đại học FPT Cần Thơ 1
639 Cán bộ Truyền thông nội bộ Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 2
640 Cán bộ tuyển sinh và Chăm sóc khách hàng Bảo mật thông tin Đại học FPT Hà Nội 2