Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 923


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
681 Giảng Viên Kỹ Năng Mềm Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 6
682 Giảng Viên Chuyên Ngành Marketing Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2
683 Tuyển gấp Giảng viên Tiếng Nhật Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
684 Giảng viên Tiếng Nhật Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
685 Trưởng phòng Công tác sinh viên_FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 1
686 Tuyển 01 Cán bộ Truyền thông (PR)_FGO Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1
687 Tuyển 01 Giáo vụ_FPTU HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
688 Tuyển 03 Giáo viên Tiếng Anh_ Trường THPT FPT Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 3
689 Cán bộ Marketing Online_FAI Marketing/ Tiếp thị Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 2
690 Cán bộ PDP & Quan hệ doanh nghiệp_FPT Greenwich Quan hệ khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
691 Cán bộ công tác sinh viên (mentor)_FPT Greenwich Chăm sóc khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
692 Tuyển gấp 01 Trưởng phòng PR/Marketing Online Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1
693 Giáo viên Tiểu học Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 5
694 Cán Bộ Giới thiệu việc làm Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
695 Giảng viên Quản trị Khách sạn_FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 5
696 Giảng viên Marketing_FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 5
697 Giảng viên Quản trị Kinh doanh_FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 5
698 Tuyển gấp 01 Cán bộ chất lượng (QA) Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Hà Nội 1
699 Nhân viên Thư viện_FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 1
700 Nhân viên Lập trình (Developer)_FPTU Cần Thơ Công nghệ thông tin Đại học FPT Cần Thơ 1