Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 923


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
741 Giảng viên môn Cơ sở văn hóa VN - FPTU HN Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1
742 Giảng viên CNTT - FPT Greenwich Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
743 Tuyển gấp 02 Cán bộ Quản lý lớp học (Viện Quản trị kinh doanh - FSB) Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2
744 Nhân viên Thư viện - NAM Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
745 Giảng viên môn Thiết kế Bao bì_FPTU HN Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1
746 Giảng viên môn Thiết kế giao diện website Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1
747 Giảng viên Thiết kế đồ họa - Thiết kế Thương hiệu_FPTU HN Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1
748 Giảng viên môn Thiết kế ứng dụng cho các thiết bị di động (Mobility Applications Design) Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1
749 CB IT Phát triển ứng dụng (lập trình)_FPoly HN Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 2
750 Cán Bộ IT Phát Triển Ứng Dụng Công nghệ thông tin Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 3
751 Cán bộ IT Support_FPTU HN Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 1
752 CB quan hệ doanh nghiệp (CTSV)_FPoly HN Quan hệ khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1
753 CB Nghiên cứu & Phát triển chương trình (R&D)_FSB Nghiên cứu và phát triển Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 3
754 CB Digital Marketing (Viện Quản trị kinh doanh FSB) Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2
755 CB Tuyển sinh các khóa đào tạo doanh nghiệp (Viện Quản trị kinh doanh FSB) Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2
756 Tuyển 02 Giảng viên Part-time bộ môn ITS (Information Technology Specialization) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 4
757 Tuyển 02 CB Marketing Online_FPTU HN Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 2
758 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Truyền thông Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
759 Giảng viên Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 0
760 Cán bộ tuyển sinh Kinh doanh Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5