Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 923


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
761 Tuyển 01 Cán bộ Khảo thí_FPTU HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
762 Chuyên viên đào tạo (Giáo vụ)_Viện Quản trị kinh doanh FSB Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1
763 Tuyển 01 CB Nhân sự phụ trách quản lý cán bộ, bảo hiểm, chính sách Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
764 Tuyển gấp 01 Cán bộ Nhân sự (phụ trách Đào tạo) Nhân sự Đại học FPT Hà Nội 1
765 Tuyển 01 Cán bộ truyền thông (PR)_FAI HN Truyền thông Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
766 Tuyển 01 cán bộ Công tác sinh viên (nam)_FUG HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
767 Tuyển gấp 03 Giảng viên Tiếng Nhật (02 full-time và 01 part-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 3
768 Tuyển CB triển khai Facebook marketing (Marketing Online)_FPT Greenwich Marketing/ Tiếp thị Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
769 Tuyển CB triển khai Google Adwords (Marketing Online)_FPT Greenwich Marketing/ Tiếp thị Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
770 Tuyển cán bộ Phát triển cá nhân (PDP)_FPTU HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
771 Nhân Viên Marketing Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
772 Tuyển gấp 02 CB Kiểm định chất lượng Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Hà Nội 2
773 Tuyển CB Marketing_FPT-BTEC HN Marketing/ Tiếp thị FPT-BTEC Hà Nội 3
774 Tuyển gấp CB truyền thông (external)_FPT Greenwich Viet Nam Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
775 Tuyển gấp CB truyền thông nội bộ_FPT Greenwich Viet Nam Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
776 Tuyển gấp 06 Cán bộ Quản nhiệm (4 nam & 2 nữ)_Trường THPT FPT Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 6
777 Tuyển 01 CB Văn hóa đoàn thể_FEHO Đoàn thể Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
778 Tuyển gấp 01 Trưởng phòng PR/Marketing Online Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1
779 Tuyển 03 Giáo viên Tiếng Anh_ Trường THPT FPT Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 3
780 Tuyển 01 Giáo viên Lịch sử_Fschool Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1