Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1177


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
61 Giảng viên Tiếng Anh Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 9
62 Cán bộ Tuyển sinh MBM Tư vấn Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1
63 Cán bộ Tuyển sinh MBA Tư vấn Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1
64 Cán bộ Tổ chức sự kiện Giáo dục/Tổ chức sự kiện Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
65 Giảng viên IT (Bộ môn: Software Engineering) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 3
66 Giáo viên Tin học Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 5
67 Giảng viên Công nghệ móng Chăm sóc sức khỏe/Làm đẹp FPT Polytechnic Hà Nội 3
68 Giảng viên Nối mi nghệ thuật Chăm sóc sức khỏe/Làm đẹp FPT Polytechnic Hà Nội 2
69 [FAI] Giảng viên CNTT Giáo dục / Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 3
70 [FAI] Giảng viên Digital Marketing Giáo dục / Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 6
71 Giảng viên Tiếng Nhật Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
72 Cán bộ Hành chính đảm bảo Hành chính đảm bảo FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 1
73 [FEHO DN] CÁN BỘ ĐÀO TẠO Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Đà Nẵng 1
74 [FEHO DN] CÁN BỘ NHÂN SỰ (C&B) Cán bộ Nhân sự Tổng hợp Tổ chức giáo dục FPT Đà Nẵng 1
75 Cán bộ Truyền thông PR/ Marketing Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
76 Cán bộ Truyền thông Mạng Xã hội PR/ Marketing Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
77 [FPL DN] CÁN BỘ QUẢN NHIỆM Giáo dục FPT Polytechnic Đà Nẵng 2
78 [FSC DN] CÁN BỘ TỔ CHỨC SỰ KIỆN Giáo dục Trường TH&THCS FPT Đà Nẵng Đà Nẵng 1
79 Cán bộ Văn hóa - Đoàn thể Văn hóa - Đoàn thể Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
80 Cán bộ Kỹ thuật (Phụ trách hệ thống cửa gỗ, nhôm, kính) Kỹ thuật Đại học FPT Hà Nội 1