Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1071


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
61 CB Giáo vụ - Khảo thí Đào tạo/Giáo vụ FPT Polytechnic Hà Nội 2
62 CB Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 3
63 CÁN BỘ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 1
64 Trưởng nhóm PR & Marketing Online PR/ Marketing Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
65 Giảng viên IT (BM CF) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 3
66 Giảng viên IT (BM SE) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 6
67 Giáo viên Kỹ năng mềm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
68 Giáo viên Business Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
69 [FSC DN] Giáo viên bán trú Giáo dục Trường TH&THCS FPT Đà Nẵng Đà Nẵng 4
70 [VPFEDN] Nhân viên hành chính kỹ thuật Kỹ thuật Tổ chức giáo dục FPT Đà Nẵng 1
71 CB Hỗ trợ CNTT Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2
72 Nhân viên kế toán Kế toán - Tài chính Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
73 Cán bộ Tuyển dụng Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
74 Giáo viên STEM - công nghệ 4.0 (Vật lý; Hóa Học; Sinh học) Giáo dục Trường TH&THCS FPT Đà Nẵng Đà Nẵng 1
75 [FPL] Cán bộ Đào tạo - Khảo thí Giáo dục FPT Polytechnic Đà Nẵng 1
76 [BTEC] CB phát triển cá nhân Giáo dục/ Phát triển cá nhân/ Kỹ năng mềm FPT-BTEC Đà Nẵng 1
77 Cán bộ Giám thị học đường Giáo dục FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 2
78 Cán bộ Y tế Ngành Y tế Đại học FPT Hà Nội 2
79 [FPL 9+] Giáo viên Ngữ văn Giáo dục FPT Polytechnic Đà Nẵng 5
80 [FPL9+] Giáo viên Hóa học Giáo dục FPT Polytechnic Đà Nẵng 5