Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 923


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
61 CB Tư vấn Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Đại học FPT Hà Nội 3
62 Giảng viên IT (Software Engineering) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 8
63 Trưởng phòng Dịch vụ sinh viên Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
64 CB Nhân sự phụ trách quản lý cán bộ Nhân sự Đại học FPT Hà Nội 2
65 CB Phát triển phần mềm Công nghệ thông tin Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1
66 CB Tư vấn Tuyển sinh Marketing/Tư vấn/Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1
67 Cán bộ Y tế Ngành Y tế Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1
68 CB Tư vấn Tuyển sinh Marketing/Tư vấn/Tiếp thị Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
69 CB Marketing Online Marketing Online Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1
70 CB Tư vấn Tuyển sinh Marketing/Tư vấn/Tiếp thị Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2
71 CB Phụ trách Xây dựng cơ bản Xây dựng Đại học FPT Hà Nội 1
72 CB Phụ trách Hệ thống cấp thoát nước Xây dựng Đại học FPT Hà Nội 1
73 Cán bộ Phát triển chương trình ngành Quản trị kinh doanh Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 1
74 Trưởng phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác quốc tế Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
75 CB Truyền thông Truyền thông Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 2
76 CB Văn hóa - Đoàn thể Văn hóa - Đoàn thể Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
77 Cán bộ Marketing Online Marketing Online Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
78 Cán bộ Marketing Online Marketing Online FPT Polytechnic Hà Nội 1
79 Cán bộ Tuyển dụng Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
80 Cán bộ Tổ chức sự kiện Giáo dục/ Phát triển cá nhân/ Kỹ năng mềm Đại học FPT Hà Nội 1