Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 881


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
781 Nhân viên Marketing Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
782 Tuyển 01 Cán bộ sự kiện (PDP Fschool) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
783 Tuyển 03 Giảng viên Quản trị Kinh doanh Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 3
784 Tuyển 02 giảng viên Tài chính Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2
785 Tuyển Giảng viên Marketing (Part-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2
786 Tuyển gấp 01 Cán bộ Truyền thông (Phòng PR_Ban Truyền thông & CTSV) Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1
787 Tuyển gấp 01 CB Kiểm định Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Hà Nội 1
788 Tuyển gấp 02 Cán bộ Quản lý lớp học (Viện Quản trị kinh doanh - FSB) Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2
789 Tuyển 04 Giảng viên tiếng Anh_FNano Giáo dục FPT Nanoversity Hà Nội 4
790 Tuyển 10 Giảng viên tiếng Anh_Khối đào tạo ĐH chính quy (FUG) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 10
791 Tuyển 01 cán bộ Truyền thông (PR)_FNano Truyền thông FPT Nanoversity Hà Nội 1
792 Tuyển gấp cán bộ phát triển chương trình (R&D) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2
793 Tuyển dụng mentor (chuyên gia hướng dẫn) cho Đại học Trực tuyến FUNiX Giáo dục Đại học trực tuyến FUNiX Hà Nội 0
794 Tuyển 01 Cán bộ Truyền thông - Sự kiện_Violympic Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1
795 English Teacher Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 18
796 Tuyển 01 Cán bộ PDP_Ban CTSV & Đảm bảo (Khối Liên kết Quốc tế) Chăm sóc khách hàng Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
797 Tuyển 01 Cán bộ công tác sinh viên_Ban CTSV & Đảm bảo (Khối Liên kết Quốc tế) Chăm sóc khách hàng Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
798 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Đối phó sự cố (Incident Response) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
799 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Phân tích mã độc (Malware Analysis) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
800 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Thâm nhập thử và phòng thủ (Ethical Hacking and Offensive Security) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1