Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 923


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
801 Tuyển gấp 01 Cán bộ điều phối dự án_Phòng Phát triển chương trình (Fpoly) Nghiên cứu và phát triển FPT Polytechnic Hà Nội 1
802 Tuyển gấp CB Marketing_FPT Polytechnic Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1
803 Tuyển 01 cán bộ Truyền thông (PR)_FPoly Truyền thông FPT Polytechnic Hà Nội 1
804 Tuyển Giảng viên môn Nguyên lý Marketing (Part-time)_FUG Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
805 Cán bộ Công tác sinh viên_Khối Đại học chính quy Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
806 Chuyên Gia Nghề Nail Cho Chương Trình Đào Tạo Ngắn Hạn Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5
807 Nhân Viên Truyền thông Truyền thông Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2
808 Giảng viên PR & Tổ chức sự kiện Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 3
809 Giảng Viên Chuyên Ngành Marketing Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5
810 Cán bộ Tổ chức & Quản lý Đào tạo Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
811 Cán Bộ Công Tác Sinh Viên Chăm sóc khách hàng Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2
812 Tuyển gấp CB Tuyển sinh (04 nam + 03 nữ)_FUG Chăm sóc khách hàng Đại học FPT Hà Nội 7
813 Tuyển 03 Giảng viên CNTT_FPT Polytechnic Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 3
814 Tuyển 05 Chuyên gia nghề tóc cho hệ đào tạo nghề ngắn hạn (sơ cấp) Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1
815 Tuyển gấp 01 CB chăm sóc sinh viên_Funix Chăm sóc khách hàng Đại học trực tuyến FUNiX Hà Nội 1
816 Tuyển gấp 01 Cán bộ kỹ thuật_FUG Kỹ thuật Đại học FPT Hà Nội 1
817 Tuyển gấp 02 Cán bộ chất lượng (QA) Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Hà Nội 2
818 Tuyển gấp 01 Cán bộ Quản nhiệm (Trường THPT FPT) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
819 Tuyển gấp 01 Cán bộ phát triển chương trình khối ngành ICT Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 1
820 Tuyển gấp 01 Cán bộ Khảo thí_Ban Phát triển chương trình (R&D) Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 1