Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 923


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
81 Cán bộ Giáo vụ Quản lý đào tạo/Công tác sinh viên Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
82 Cán bộ Công tác sinh viên Dịch vụ khách hàng Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
83 Cán bộ Truyền thông Truyền thông FPT-BTEC Hà Nội 1
84 Cán bộ Tư vấn Tuyển sinh Marketing/Tư vấn/Tiếp thị FPT-BTEC Hà Nội 2
85 Trưởng nhóm PR & Marketing Online PR/ Marketing Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
86 Cán bộ Tuyển sinh quốc tế Marketing/Tư vấn/Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 1
87 Trưởng nhóm Truyền thông Truyền thông Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1
88 CB Điều phối chương trình phát triển cá nhân Giáo dục/ Phát triển cá nhân/ Kỹ năng mềm Đại học FPT Hà Nội 1
89 Cán bộ Hợp tác quốc tế Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh Đại học FPT Hà Nội 1
90 Cán bộ Nhân sự Tổng hợp Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2
91 Giảng viên bộ môn an toàn thông tin (IA) An toàn bảo mật thông tin Đại học FPT Hà Nội 1
92 FEHO_CB Thiết kế Thiết kế Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
93 Cán bộ quan hệ doanh nghiệp Chăm sóc khách hàng FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 1
94 Hành chính nhân sự Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 1
95 IT Support Công nghệ thông tin Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1
96 Giảng viên Dancesport Dancesport/Năng khiêu FPT Polytechnic Hà Nội 1
97 Cán bộ Marketing Online Marketing Online FPT Polytechnic Hà Nội 1
98 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Hình họa Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
99 Cán bộ Đảm bảo chất lượng Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 1
100 CB Tư vấn Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1