Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 918


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
81 Trưởng nhóm Truyền thông Truyền thông Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1
82 CB Điều phối chương trình phát triển cá nhân Giáo dục/ Phát triển cá nhân/ Kỹ năng mềm Đại học FPT Hà Nội 1
83 Cán bộ Hợp tác quốc tế Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh Đại học FPT Hà Nội 1
84 Cán bộ Nhân sự Tổng hợp Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 2
85 Giảng viên bộ môn an toàn thông tin (IA) An toàn bảo mật thông tin Đại học FPT Hà Nội 1
86 FEHO_CB Thiết kế Thiết kế Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
87 Cán bộ quan hệ doanh nghiệp Chăm sóc khách hàng FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 1
88 Hành chính nhân sự Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 1
89 Lecturers teaching in these fields: Business; Computing; Graphic Design Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ
90 IT Support Công nghệ thông tin Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1
91 Giảng viên Dancesport Dancesport/Năng khiêu FPT Polytechnic Hà Nội 1
92 Cán bộ Marketing Online Marketing Online FPT Polytechnic Hà Nội 1
93 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Hình họa Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
94 Cán bộ Đảm bảo chất lượng Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 1
95 CB Tư vấn Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
96 Giảng viên Chính trị- Pháp luật Giáo dục FPT Polytechnic Đắk Lắk 1
97 Giảng viên Fulltime/Part time Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5
98 Giảng viên thiết kế đồ họa_MC Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 1
99 Giảng viên thiết kế đồ họa_DA&D Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 1
100 Giáo viên bán trú Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1