Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1197


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
981 Tuyển gấp Hành chính - Thư ký_FE HO Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
982 Tuyển gấp Cán bộ Truyền thông (PR) _ FPTU HN Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1
983 Tư vấn tuyển sinh _ FPTU HN Tư vấn Đại học FPT Hà Nội 1
984 Tư vấn tuyển sinh_BTEC HN Tư vấn FPT-BTEC Hà Nội 2
985 Giảng viên CNTT_FAI HN Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
986 Tuyển gấp 01 Cán bộ tuyển sinh chương trình MBA Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
987 Tuyển 01 Cán bộ truyền thông (PR)_FPoly HN Truyền thông FPT Polytechnic Hà Nội 1
988 Lập trình viên_FPTU HN Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 1
989 CB Digital Marketing_FPTU Cần Thơ Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
990 CB Digital Marketing - FPTU Cần Thơ Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Cần Thơ 1
991 Nhân viên PR Truyền thông Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
992 Cán bộ Marketing Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
993 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
994 Tuyển 01 Quản trị hệ thống mạng_FSB Công nghệ thông tin Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1
995 Tuyển gấp CB Marketing & Sales_FGO Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 1
996 Tuyển gấp 02 Cán bộ tuyển sinh chương trình MBA (Sale Executive) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2
997 Tuyển gấp 01 Nhân viên Kế toán_FU HN Kế toán - Tài chính Đại học FPT Hà Nội 1
998 Tuyển 01 CB PR - Marketing_FGO Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1
999 Nhân viên IT Công nghệ thông tin Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
1000 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2