Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1197


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1001 Tuyển gấp CB Tư vấn tuyển sinh_Top-up HN Tư vấn Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
1002 Tuyển gấp 06 Cán bộ Quản nhiệm (6 nam & 3 nữ)_Trường THPT FPT Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 9
1003 Giảng Viên Kinh tế- FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN Giáo dục FPT Polytechnic Đắk Lắk 2
1004 Giảng Viên Công Nghệ Thông Tin - FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Đắk Lắk 2
1005 Tuyển gấp 01 Chuyên viên phân tích kiểm soát Tài chính_FE Kế toán - Tài chính Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
1006 Cán bộ phát triển chương trình Đào tạo Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
1007 Tuyển CB Marketing_FPT-BTEC HN Marketing/ Tiếp thị FPT-BTEC Hà Nội 2
1008 Tuyển gấp 02 Nhân viên Marketing & Sales - FPUB Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 2
1009 Tuyển gấp 01 Nhân viên Hành chính Hành chính Đại học FPT Hà Nội 1
1010 Giảng viên môn Mỹ học đại cương - FPTU HN Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1
1011 Giảng viên môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam và Thế giới Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1
1012 Giảng viên môn Thiết kế xây dựng kịch bản& Hoạt hình (Scenario Design & Animation) - FPTU HN Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1
1013 Giảng viên môn vẽ Hoạt hình (Draw Animation)- FPTU HN Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1
1014 Giảng viên môn Đồ họa vi tính 3D - FPTU HN Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1
1015 Giảng viên môn Cơ sở văn hóa VN - FPTU HN Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1
1016 Giảng viên CNTT - FPT Greenwich Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
1017 Tuyển gấp 02 Cán bộ Quản lý lớp học (Viện Quản trị kinh doanh - FSB) Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2
1018 Nhân viên Thư viện - NAM Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
1019 Giảng viên môn Thiết kế Bao bì_FPTU HN Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1
1020 Giảng viên môn Thiết kế giao diện website Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1