Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1197


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1021 Giảng viên Thiết kế đồ họa - Thiết kế Thương hiệu_FPTU HN Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1
1022 Giảng viên môn Thiết kế ứng dụng cho các thiết bị di động (Mobility Applications Design) Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1
1023 CB IT Phát triển ứng dụng (lập trình)_FPoly HN Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 2
1024 Cán Bộ IT Phát Triển Ứng Dụng Công nghệ thông tin Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 3
1025 Cán bộ IT Support_FPTU HN Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 1
1026 CB quan hệ doanh nghiệp (CTSV)_FPoly HN Quan hệ khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1
1027 CB Nghiên cứu & Phát triển chương trình (R&D)_FSB Nghiên cứu và phát triển Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 3
1028 CB Digital Marketing (Viện Quản trị kinh doanh FSB) Marketing/ Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2
1029 CB Tuyển sinh các khóa đào tạo doanh nghiệp (Viện Quản trị kinh doanh FSB) Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2
1030 Tuyển 02 Giảng viên Part-time bộ môn ITS (Information Technology Specialization) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 4
1031 Tuyển 02 CB Marketing Online_FPTU HN Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Hà Nội 2
1032 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Truyền thông Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
1033 Giảng viên Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 0
1034 Cán bộ tuyển sinh Kinh doanh Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5
1035 Tuyển 01 Cán bộ Khảo thí_FPTU HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
1036 Chuyên viên đào tạo (Giáo vụ)_Viện Quản trị kinh doanh FSB Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1
1037 Tuyển 01 CB Nhân sự phụ trách quản lý cán bộ, bảo hiểm, chính sách Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
1038 Tuyển gấp 01 Cán bộ Nhân sự (phụ trách Đào tạo) Nhân sự Đại học FPT Hà Nội 1
1039 Tuyển 01 Cán bộ truyền thông (PR)_FAI HN Truyền thông Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
1040 Tuyển 01 cán bộ Công tác sinh viên (nam)_FUG HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1