Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1194


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1041 Tuyển cán bộ Phát triển cá nhân (PDP)_FPTU HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
1042 Nhân Viên Marketing Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
1043 Tuyển gấp 02 CB Kiểm định chất lượng Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Hà Nội 2
1044 Tuyển CB Marketing_FPT-BTEC HN Marketing/ Tiếp thị FPT-BTEC Hà Nội 3
1045 Tuyển gấp CB truyền thông (external)_FPT Greenwich Viet Nam Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
1046 Tuyển gấp CB truyền thông nội bộ_FPT Greenwich Viet Nam Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
1047 Tuyển gấp 06 Cán bộ Quản nhiệm (4 nam & 2 nữ)_Trường THPT FPT Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 6
1048 Tuyển 01 CB Văn hóa đoàn thể_FEHO Đoàn thể Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
1049 Tuyển gấp 01 Trưởng phòng PR/Marketing Online Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1
1050 Tuyển 03 Giáo viên Tiếng Anh_ Trường THPT FPT Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 3
1051 Tuyển 01 Giáo viên Lịch sử_Fschool Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
1052 Giảng viên môn Mỹ thuật đại cương Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
1053 Giảng viên môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam và thế giới Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
1054 Giảng viên môn Nguyên lý Truyền thông & Quảng cáo Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
1055 Giảng viên IT_FUG Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 8
1056 Tuyển 02 Giảng viên Tài chính, Kế toán_FUG Kế toán - Tài chính Đại học FPT Hà Nội 2
1057 Tuyển 02 giảng viên Thiết kế Đồ họa_FAID Thiết kế Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 2
1058 Nhân Viên Marketing Online - FNano HN Marketing/ Tiếp thị FPT Nanoversity Hà Nội 2
1059 Cán Bộ Quan Hệ Doanh Nghiệp Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 1
1060 Giảng viên Pháp luật Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2