Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1191


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1081 Tuyển 03 Giảng viên CNTT_FPT Polytechnic Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Hà Nội 3
1082 Tuyển 05 Chuyên gia nghề tóc cho hệ đào tạo nghề ngắn hạn (sơ cấp) Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1
1083 Tuyển gấp 01 CB chăm sóc sinh viên_Funix Chăm sóc khách hàng Đại học trực tuyến FUNiX Hà Nội 1
1084 Tuyển gấp 01 Cán bộ kỹ thuật_FUG Kỹ thuật Đại học FPT Hà Nội 1
1085 Tuyển gấp 02 Cán bộ chất lượng (QA) Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Hà Nội 2
1086 Tuyển gấp 01 Cán bộ Quản nhiệm (Trường THPT FPT) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
1087 Tuyển gấp 01 Cán bộ phát triển chương trình khối ngành ICT Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 1
1088 Tuyển gấp 01 Cán bộ Khảo thí_Ban Phát triển chương trình (R&D) Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 1
1089 Tuyển gấp 01 Cán bộ điều phối dự án_Ban Phát triển chương trình (R&D) Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 1
1090 Nhân viên kỹ thuật hành chính Hành chính Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
1091 Nhân viên Marketing Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
1092 Tuyển 01 Cán bộ sự kiện (PDP Fschool) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
1093 Tuyển 03 Giảng viên Quản trị Kinh doanh Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 3
1094 Tuyển 02 giảng viên Tài chính Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2
1095 Tuyển Giảng viên Marketing (Part-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2
1096 Tuyển gấp 01 Cán bộ Truyền thông (Phòng PR_Ban Truyền thông & CTSV) Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1
1097 Tuyển gấp 01 CB Kiểm định Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Hà Nội 1
1098 Tuyển gấp 02 Cán bộ Quản lý lớp học (Viện Quản trị kinh doanh - FSB) Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2
1099 Tuyển 04 Giảng viên tiếng Anh_FNano Giáo dục FPT Nanoversity Hà Nội 4
1100 Tuyển 10 Giảng viên tiếng Anh_Khối đào tạo ĐH chính quy (FUG) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 10