Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1197


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1101 Tuyển Giảng viên Marketing (Part-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2
1102 Tuyển gấp 01 Cán bộ Truyền thông (Phòng PR_Ban Truyền thông & CTSV) Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1
1103 Tuyển gấp 01 CB Kiểm định Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Hà Nội 1
1104 Tuyển gấp 02 Cán bộ Quản lý lớp học (Viện Quản trị kinh doanh - FSB) Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2
1105 Tuyển 04 Giảng viên tiếng Anh_FNano Giáo dục FPT Nanoversity Hà Nội 4
1106 Tuyển 10 Giảng viên tiếng Anh_Khối đào tạo ĐH chính quy (FUG) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 10
1107 Tuyển 01 cán bộ Truyền thông (PR)_FNano Truyền thông FPT Nanoversity Hà Nội 1
1108 Tuyển gấp cán bộ phát triển chương trình (R&D) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2
1109 Tuyển dụng mentor (chuyên gia hướng dẫn) cho Đại học Trực tuyến FUNiX Giáo dục Đại học trực tuyến FUNiX Hà Nội 0
1110 Tuyển 01 Cán bộ Truyền thông - Sự kiện_Violympic Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1
1111 English Teacher Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 18
1112 Tuyển 01 Cán bộ PDP_Ban CTSV & Đảm bảo (Khối Liên kết Quốc tế) Chăm sóc khách hàng Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
1113 Tuyển 01 Cán bộ công tác sinh viên_Ban CTSV & Đảm bảo (Khối Liên kết Quốc tế) Chăm sóc khách hàng Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
1114 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Đối phó sự cố (Incident Response) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
1115 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Phân tích mã độc (Malware Analysis) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
1116 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Thâm nhập thử và phòng thủ (Ethical Hacking and Offensive Security) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
1117 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Điều tra mạng (Network Forensics) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
1118 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Quan hệ khách hàng Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
1119 Giảng viên môn Luật sở hữu trí tuệ (Intellectual Property Rights) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
1120 Giảng viên môn Thiết kế ứng dụng cho các thiết bị di động (Mobility Applications Design) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1