Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1197


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1121 Giảng viên môn Hình họa - Vẽ tốc họa (Speed drawing) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
1122 Tuyển gấp 01 Tư vấn tuyển sinh Tư vấn Đại học FPT Hà Nội 1
1123 Tuyển 01 Giáo vụ Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
1124 Tuyển gấp Cán bộ Quản lý Chất lượng (QA) Đảm bảo chất lượng Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2
1125 Cán bộ giáo vụ_ FPOLY Tây Nguyên Giáo dục FPT Polytechnic Đắk Lắk 1
1126 Giảng viên Kinh tế_ FPOLY Tây Nguyên Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Đắk Lắk 1
1127 Tuyển gấp 01 Cán bộ Truyền thông nội bộ (Ban Hỗ trợ & Đảm bảo FAID HN) Truyền thông Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
1128 Tuyển gấp 01 Chuyên viên phân tích kiểm soát Tài chính Kế toán - Tài chính Đại học FPT Hà Nội 1
1129 Tuyển 02 Giáo viên Quản nhiệm (Trường THPT FPT) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2
1130 Tuyển 01 Giảng viên Quản trị Kinh doanh (Full-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
1131 Tuyển 01 Giảng viên Marketing (Full-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
1132 Tuyển 01 Giảng viên Thiết kế đồ họa (Part-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
1133 Tuyển gấp 01 Cán bộ Truyền thông (Phòng PR_Ban Truyền thông & CTSV) Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1
1134 Cán bộ kỹ thuật Kỹ thuật Đại học FPT Hà Nội 1
1135 Cán bộ tư vấn tâm lý học đường - Phòng phát triển cá nhân (PDP-FUG) Tư vấn Đại học FPT Hà Nội 0
1136 Nhân Viên Marketing Online - FNano HN Marketing/ Tiếp thị FPT Nanoversity Hà Nội 2
1137 Tuyển 02 Cán bộ sự kiện (PDP Fschool) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2
1138 Giảng viên Bộ môn Toán Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2
1139 Giảng viên Công nghệ thông tin Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 10
1140 Tuyển 01 Giáo viên Kỹ năng mềm (trường THPT FPT) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1