Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1177


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1161 Chuyên viên Tuyển sinh các khóa đào tạo doanh nghiệp (Viện Quản trị kinh doanh FSB) Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2
1162 Tuyển gấp 02 Cán bộ triển khai đào tạo (Viện Quản trị kinh doanh - FSB) Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2
1163 Tuyển gấp 02 Cán bộ chất lượng (QA) Đảm bảo chất lượng Đại học FPT Hà Nội 2
1164 Tuyển 02 Lập trình viên - Trung tâm Hỗ trợ học đường Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 2
1165 Đại Học FPT Tuyển Brand Manager Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1
1166 Tuyển gấp giảng viên môn Web Design Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2
1167 Tuyển gấp giảng viên môn Web Design Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 0
1168 Tuyển gấp giảng viên môn Web Design Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 0
1169 Tuyển gấp 02 Chuyên viên Marketing (FUNiX) Marketing/ Tiếp thị Đại học trực tuyến FUNiX Hà Nội 2
1170 Cán bộ Tuyển sinh quốc tế Giáo dục Đại học FPT Đà Nẵng 1
1171 Tuyển gấp Kỹ sư phần mềm (Viện Nghiên cứu công nghệ) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 2
1172 Tuyển gấp 01 Nhân viên Kế toán Kế toán - Tài chính Đại học FPT Hà Nội 1
1173 Giảng viên hướng dẫn thực hành (FTICO) Công nghệ thông tin FTICO TP Hồ Chí Minh 2
1174 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp (phòng Công tác sinh viên) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
1175 Cán bộ Tổ chức sự kiện Đoàn thể Đại học FPT Hà Nội 1
1176 Tuyển gấp 01 Cán bộ Khảo thí Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
1177 Tuyển Giảng viên Marketing (Full-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1