Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1177


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
121 Giảng viên Lý cấp 3 ( Thỉnh giảng) Giáo dục FPT Polytechnic Đắk Lắk 1
122 Giảng viên Hoá cấp 3 ( Thỉnh giảng) Giáo dục FPT Polytechnic Đắk Lắk 1
123 Giảng viên PR Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 3
124 Giảng viên IT (Bộ môn: Software Engineering) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 6
125 Giảng viên IT (Bộ môn: Computing Fundamentals) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 3
126 CB Marketing Online Marketing Online FPT Polytechnic Hà Nội 1
127 CB Marketing Online Marketing Online Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
128 [FPTU ĐN] Cán bộ Công tác sinh viên (Under 30) Chăm sóc khách hàng Đại học FPT Đà Nẵng 1
129 [FPTU ĐN] Cán bộ Dịch vụ sinh viên Giáo dục Đại học FPT Đà Nẵng 1
130 Cán bộ Y Tế Ngành Y tế Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
131 Native English Teacher Giáo dục Trường TH&THCS FPT Đà Nẵng Đà Nẵng 2
132 Cán bộ Chất lượng (Tài liệu _QA) Đảm bảo chất lượng Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
133 Cán bộ tổ chức và quản lý đào tạo Giáo dục FPT Polytechnic Đắk Lắk 2
134 Giáo viên Quản nhiệm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 10
135 Information Technologies Lecturer (Foreigner) Giáo dục / Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) TP Hồ Chí Minh 3
136 Business Administration Lecturer ( Foreigner) Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) TP Hồ Chí Minh 3
137 Giảng viên thỉnh giảng Tiếng Anh Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 2
138 Giảng viên Truyền thông Đa phương tiện Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ
139 Giảng viên Tiếng Nhật Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ
140 Cán bộ Quản lý KTX Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 1