Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 923


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
121 Giáo viên Ngữ văn Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2
122 Giáo viên Tiếng Anh Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1
123 Giảng viên bộ môn ITS (part-time) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 1
124 Giám đốc chương trình ngành Công nghệ thông tin (Program Director) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 1
125 Giám đốc chương trình ngành Ngôn ngữ Anh (Program Director) Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh Đại học FPT Hà Nội 1
126 Giám đốc chương trình ngành Ngôn ngữ Nhật (Program Director) Giáo dục/Ngôn ngữ Nhật/Ngoại ngữ Đại học FPT Hà Nội 1
127 Giám đốc chương trình ngành Quản trị kinh doanh (Program director) Giáo dục/Quản trị kinh doanh Đại học FPT Hà Nội 1
128 Cán bộ tuyển sinh Tư vấn Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 5
129 Nhân viên Marketing online Marketing/ Tiếp thị Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
130 CÁN BỘ PHÒNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ 1
131 IT Support Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
132 Cán bộ Tuyển dụng Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 2
133 Cán bộ tuyển sinh Tư vấn Đại học FPT Hà Nội 1
134 Giáo viên Toán Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2
135 Cán bộ Quản nhiệm (nam) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
136 Nhân viên truyền thông Truyền thông Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 1
137 Nhân viên Media Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 1
138 Trưởng nhóm Phát triển cá nhân Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 1
139 Giảng viên Công nghệ thông tin & Quản trị kinh doanh_FPT Swinburne Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2
140 Chuyên viên Quản lý Khoa học & Hợp tác quốc tế Giáo dục/Hành chính/Quản lý khoa học Đại học FPT Hà Nội 1