Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 918


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
121 Giám đốc chương trình ngành Ngôn ngữ Nhật (Program Director) Giáo dục/Ngôn ngữ Nhật/Ngoại ngữ Đại học FPT Hà Nội 1
122 Giám đốc chương trình ngành Quản trị kinh doanh (Program director) Giáo dục/Quản trị kinh doanh Đại học FPT Hà Nội 1
123 Cán bộ tuyển sinh Tư vấn Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 5
124 Nhân viên Marketing online Marketing/ Tiếp thị Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
125 CÁN BỘ PHÒNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ 1
126 IT Support Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
127 Cán bộ Tuyển dụng Nhân sự Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 2
128 Cán bộ tuyển sinh Tư vấn Đại học FPT Hà Nội 1
129 Giáo viên Toán Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2
130 Cán bộ Quản nhiệm (nam) Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
131 Nhân viên truyền thông Truyền thông Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 1
132 Nhân viên Media Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 1
133 Trưởng nhóm Phát triển cá nhân Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 1
134 Giảng viên Công nghệ thông tin & Quản trị kinh doanh_FPT Swinburne Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2
135 Chuyên viên Quản lý Khoa học & Hợp tác quốc tế Giáo dục/Hành chính/Quản lý khoa học Đại học FPT Hà Nội 1
136 Cán bộ Giáo vụ Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1
137 Cán bộ tổ chức sự kiện Đoàn thể Đại học FPT Hà Nội 1
138 Cán bộ tuyển sinh Tư vấn Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 2
139 Cán bộ truyền thông DAS Truyền thông Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1
140 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin FPT-BTEC Hà Nội 2