Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 923


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
141 Cán bộ Giáo vụ Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1
142 Cán bộ tổ chức sự kiện Đoàn thể Đại học FPT Hà Nội 1
143 Cán bộ tuyển sinh Tư vấn Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 2
144 Cán bộ truyền thông DAS Truyền thông Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1
145 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin FPT-BTEC Hà Nội 2
146 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giáo dục FPT-BTEC Hà Nội 2
147 Cán bộ phát triển cá nhân PDP Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
148 Cán bộ truyền thông FGW Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
149 Cán bộ Điều phối & Phát triển chương trình ngành Markting, Truyền thông đa phương tiện, Tài chính, Kinh tế, tiếng Anh Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 4
150 Giảng viên tiếng Anh_thỉnh giảng Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh FPT Polytechnic Hà Nội 2
151 Cán bộ Marketing Online Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1
152 FPTU HN_Giảng viên - Nghiên cứu viên môn Toán Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
153 FPTU HN_Giảng viên môn Toán_Thỉnh giảng Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 7
154 Nhân viên tư vấn tuyển sinh Telesale Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Cần Thơ
155 Giảng viên CNTT (bộ môn CF) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 10
156 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 4
157 Nhân viên hỗ trợ IT Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Cần Thơ 1
158 Giảng viên Marketing, Management (Part-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2
159 Trợ lý Hiệu trưởng Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 1
160 CÁN BỘ Y TẾ HỌC ĐƯỜNG Ngành Y tế Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 1