Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 918


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
141 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giáo dục FPT-BTEC Hà Nội 2
142 Cán bộ phát triển cá nhân PDP Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
143 Cán bộ truyền thông FGW Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
144 Cán bộ Điều phối & Phát triển chương trình ngành Markting, Truyền thông đa phương tiện, Tài chính, Kinh tế, tiếng Anh Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 4
145 Giảng viên tiếng Anh_thỉnh giảng Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh FPT Polytechnic Hà Nội 2
146 Cán bộ Marketing Online Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1
147 FPTU HN_Giảng viên - Nghiên cứu viên môn Toán Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
148 FPTU HN_Giảng viên môn Toán_Thỉnh giảng Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 7
149 Nhân viên tư vấn tuyển sinh Telesale Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Cần Thơ
150 Giảng viên CNTT (bộ môn CF) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 10
151 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 4
152 Nhân viên hỗ trợ IT Công nghệ thông tin FPT Polytechnic Cần Thơ 1
153 Giảng viên Marketing, Management (Part-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2
154 Trợ lý Hiệu trưởng Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 1
155 CÁN BỘ Y TẾ HỌC ĐƯỜNG Ngành Y tế Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 1
156 Cán bộ quan hệ doanh nghiệp Quan hệ khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1
157 Cán bộ truyền thông FSB Truyền thông Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1
158 Cán bộ phát triển chương trình (tiếng Hàn) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
159 Giảng viên IT Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 5
160 Cán bộ tổ chức sự kiện Đoàn thể Đại học FPT Hà Nội 1