Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1177


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
141 IT Coder Công nghệ thông tin Đại học FPT Cần Thơ 1
142 Giáo viên môn Ngữ Văn Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 1
143 Trưởng phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác quốc tế Giáo dục/Hành chính/Quản lý khoa học Đại học FPT Hà Nội 1
144 Giám đốc chương trình ngành Công nghệ thông tin (Program Director) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 1
145 Giảng viên bộ môn Biz Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) TP Hồ Chí Minh 3
146 Giảng viên Bộ môn Công nghệ thông tin Giáo dục / Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) TP Hồ Chí Minh 3
147 Giảng viên lập trình Java ( Thỉnh giảng) Giáo dục / Công nghệ thông tin FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 2
148 Giảng viên Digital Marketing ( Thỉnh giảng) Giáo dục/Sales/Marketing FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 3
149 Giảng viên lập trình Mobile ( Thình giảng) Giáo dục / Công nghệ thông tin FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 4
150 Giảng viên Sales & Marketing ( Thỉnh giảng). Giáo dục/Sales/Marketing FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 3
151 Giảng viên Quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện ( Thỉnh giảng). Giáo dục / Công nghệ thông tin FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 3
152 Giảng viên Thiết Kế Đồ Họa MTĐPT ( Thỉnh giảng) Giáo dục / Công nghệ thông tin FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 4
153 Giảng viên lập trình IoT ( Thỉnh giảng) Giáo dục / Công nghệ thông tin FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 2
154 Cán bộ Tuyển sinh Marketing/ Tiếp thị Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
155 Cán bộ Marketing Online Marketing Online Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
156 Cán bộ PR Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
157 Giảng viên lập trình Website ( Thỉnh giảng) Giáo dục / Công nghệ thông tin FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 6
158 Giảng viên kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ( Thỉnh giảng) Giáo dục /Kỹ thuật FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 3
159 Giảng viên Du lịch Nhà hàng Khách sạn ( Thỉnh giảng). Giáo dục/Khách sạn du lịch FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 4
160 Chủ nhiệm bộ môn CNTT Công nghệ thông tin Đại học FPT Cần Thơ 1