Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1071


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
141 English Teacher Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 2
142 Trưởng nhóm PR & Marketing Online PR/ Marketing Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
143 CTV Content Marketing Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Đà Nẵng 5
144 Lecturers English Language Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh Đại học FPT Đà Nẵng 5
145 Giáo viên tiếng Anh (full-time) Giảng viên/Giáo viên Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
146 Giáo viên Công nghệ 4.0 Giảng viên/Giáo viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 2
147 Giáo viên STEM Giảng viên/Giáo viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 2
148 Giáo viên CNTT Giảng viên/Giáo viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 2
149 English Teacher Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
150 Graphic Design Lecturer Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Đà Nẵng 2
151 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Nhóm môn Thiết kế Web và Apps Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1
152 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Nhóm môn Animation 2D, 3D Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 2
153 Giảng viên CNTT (bộ môn Software Engineering) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 5
154 Giảng viên bộ môn an toàn thông tin (IA) An toàn bảo mật thông tin Đại học FPT Hà Nội 2
155 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin FPT-BTEC Hà Nội 3
156 CB Marketing Online (Kỹ thuật Facebook Ads) Marketing Online Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
157 Giáo viên Tiếng Anh Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh Trường Trung học Phổ thông FPT Đà Nẵng 10
158 CB Công nghệ Thông tin Công nghệ thông tin Đại học FPT Đà Nẵng 2
159 Giám đốc cơ sở Giáo dục FPT-BTEC Đà Nẵng 1
160 Giảng viên Tiếng Trung Giáo dục/Ngôn ngữ Nhật/Ngoại ngữ Đại học FPT Đà Nẵng 1