Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 918


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
161 Nhân viên bellman/lễ tân nam Chăm sóc khách hàng Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
162 Information Technologies Lecturer (Foreigner) Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 3
163 Giáo viên Kỹ năng mềm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
164 Cán bộ Công tác sinh viên - IC Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 1
165 Cán bộ Giáo vụ Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1
166 CB Văn hóa - Đoàn thể Văn hóa - Đoàn thể Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
167 Kỹ sư (giám sát thi công xây dựng) Xây dựng Đại học FPT Hà Nội 1
168 Kiến trúc sư (giám sát thi công kiến trúc xây dựng) Xây dựng Đại học FPT Hà Nội 1
169 Giảng viên Thiết kế đồ họa (3D) Thiết kế FPT Polytechnic Hà Nội 3
170 Giảng viên Thiết kế đồ họa Thiết kế FPT Polytechnic Hà Nội 3
171 FEHO_CB Thiết kế Thiết kế Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
172 Giảng viên tiếng Anh Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh FPT Polytechnic Hà Nội 2
173 Giảng viên ngành Kinh doanh quốc tế (full-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
174 Biên tập viên, biên - phiên dịch Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
175 Giảng viên IT (Software Engineering) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 8
176 Giáo viên Vật lý Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
177 FEHO_Hành chính - Thư ký Thư ký Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
178 Giảng viên Quản trị khách sạn - nhà hàng Giáo dục/Khách sạn du lịch FPT Polytechnic Hà Nội 3
179 Cán bộ Điều phối & Phát triển chương trình ngành Markting, Truyền thông đa phương tiện, Tài chính, Kinh tế Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 4
180 Giáo viên Vovinam Thể chất/Vovinam Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1