Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 923


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
161 Cán bộ quan hệ doanh nghiệp Quan hệ khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1
162 Cán bộ truyền thông FSB Truyền thông Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1
163 Cán bộ phát triển chương trình (tiếng Hàn) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
164 Giảng viên IT Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 5
165 Cán bộ tổ chức sự kiện Đoàn thể Đại học FPT Hà Nội 1
166 Nhân viên bellman/lễ tân nam Chăm sóc khách hàng Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
167 Information Technologies Lecturer (Foreigner) Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 3
168 Giáo viên Kỹ năng mềm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
169 Cán bộ Công tác sinh viên - IC Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 1
170 Cán bộ Giáo vụ Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1
171 CB Văn hóa - Đoàn thể Văn hóa - Đoàn thể Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
172 Kỹ sư (giám sát thi công xây dựng) Xây dựng Đại học FPT Hà Nội 1
173 Kiến trúc sư (giám sát thi công kiến trúc xây dựng) Xây dựng Đại học FPT Hà Nội 1
174 Giảng viên Thiết kế đồ họa (3D) Thiết kế FPT Polytechnic Hà Nội 3
175 Giảng viên Thiết kế đồ họa Thiết kế FPT Polytechnic Hà Nội 3
176 FEHO_CB Thiết kế Thiết kế Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
177 Giảng viên tiếng Anh Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh FPT Polytechnic Hà Nội 2
178 Giảng viên ngành Kinh doanh quốc tế (full-time) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
179 Biên tập viên, biên - phiên dịch Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
180 Giảng viên IT (Software Engineering) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 8