Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1177


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
161 Giáo viên Kỹ năng mềm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ 1
162 Giáo viên bán trú Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 5
163 Giám thị học đường Công tác học sinh Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 2
164 CÁN BỘ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Quản lý đào tạo/Công tác sinh viên FPT Polytechnic Cần Thơ 1
165 Japanese Lecturer Giảng viên/Giáo viên Đại học FPT Hà Nội 2
166 Cán bộ Nhân sự tổng hợp Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT TP Hồ Chí Minh 1
167 Cán bộ Tuyển sinh tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP Hồ Chí Minh 1
168 [FGW ĐN] Giảng viên Quản trị kinh doanh Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Đà Nẵng 3
169 [FGW ĐN] Lecturer Graphic Design Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Đà Nẵng 2
170 [FGW ĐN] Giảng viên Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) Đà Nẵng 2
171 [FPTU ĐN] Cán bộ phát triển ứng dụng Tiếng Anh Đại học FPT Đà Nẵng 1
172 CB Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
173 Cán bộ Dịch vụ sinh viên Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
174 Business Lecturer Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
175 Trưởng phòng Quản lý Vệ sinh an toàn thực phẩm Công nghệ thực phẩm Đại học FPT Hà Nội 1
176 CB Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 1
177 CB Giáo vụ - Khảo thí Đào tạo/Giáo vụ FPT Polytechnic Hà Nội 2
178 CB Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 3
179 CÁN BỘ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 1
180 Trưởng nhóm PR & Marketing Online PR/ Marketing Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1