Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1071


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
161 02 Giảng viên Tiếng Nhật (01 Thỉnh giảng - 01 cơ hữu) Giáo dục/Ngôn ngữ Nhật/Ngoại ngữ Đại học FPT Đà Nẵng 2
162 Chuyên viên Content Marketing PR/ Marketing Đại học FPT Hà Nội 1
163 Giáo viên Tiểu học Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 13
164 Giám đốc chương trình ngành Công nghệ thông tin (Program Director) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 1
165 CB Công tác sinh viên Giáo dục/Tổ chức sự kiện FPT Polytechnic Hà Nội 1
166 CB Đảm bảo cơ sở vật chất Hành chính Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 3
167 Cán bộ Nhân sự Cán bộ nhân sự tuyển dụng Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 1
168 Kỹ sư (giám sát thi công xây dựng) Xây dựng Đại học FPT Hà Nội 1
169 Cán bộ Công tác học sinh Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ 1
170 Giảng viên digital marketing Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5
171 Hành chính tổng hợp Hành chính Đại học Greenwich (Việt Nam) TP Hồ Chí Minh 1
172 Nhân viên dịch vụ sinh viên Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
173 Cán Bộ Tư Vấn Tuyển Sinh Marketi ng/Tư vấn/Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP Hồ Chí Minh 2
174 Nhân viên tuyển sinh Marketi ng/Tư vấn/Tiếp thị Đại học Greenwich (Việt Nam) TP Hồ Chí Minh 10
175 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 2
176 Trưởng Ban Tuyển sinh Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 1
177 Chuyên viên Phân tích kiểm soát Tài chính Kế toán - Tài chính Đại học FPT Hà Nội 2
178 Cán bộ Tuyển sinh Marketi ng/Tư vấn/Tiếp thị Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
179 Cán bộ Marketing Online Marketing Online Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
180 Cán bộ IT Helpdesk Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1