Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 923


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1 Graphic Design Lecturer Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2
2 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Nhóm môn Thiết kế Web và Apps Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 1
3 Giảng viên Thiết kế đồ họa_Nhóm môn Animation 2D, 3D Thiết kế Đại học FPT Hà Nội 2
4 Giảng viên CNTT (bộ môn Software Engineering) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 5
5 Giảng viên bộ môn an toàn thông tin (IA) An toàn bảo mật thông tin Đại học FPT Hà Nội 2
6 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin FPT-BTEC Hà Nội 2
7 CB Marketing Online (Kỹ thuật Facebook Ads) Marketing Online Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
8 Giáo viên Tiếng Anh Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh Trường Trung học Phổ thông FPT Đà Nẵng 3
9 CB Công nghệ Thông tin Công nghệ thông tin Đại học FPT Đà Nẵng 2
10 Giám đốc cơ sở Giáo dục FPT-BTEC Đà Nẵng 1
11 Giảng viên Tiếng Trung Giáo dục/Ngôn ngữ Nhật/Ngoại ngữ Đại học FPT Đà Nẵng 1
12 02 Giảng viên Tiếng Nhật (01 Thỉnh giảng - 01 cơ hữu) Giáo dục/Ngôn ngữ Nhật/Ngoại ngữ Đại học FPT Đà Nẵng 2
13 Chuyên viên Content Marketing PR/ Marketing Đại học FPT Hà Nội 1
14 Giáo viên Tiểu học Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 13
15 Giám đốc chương trình ngành Công nghệ thông tin (Program Director) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 1
16 CB Công tác sinh viên Giáo dục/Tổ chức sự kiện FPT Polytechnic Hà Nội 1
17 CB Đảm bảo cơ sở vật chất Hành chính Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 4
18 Cán bộ Nhân sự Cán bộ nhân sự tuyển dụng Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 1
19 Văn thư - Lưu trữ Hành chính Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
20 Kỹ sư (giám sát thi công xây dựng) Xây dựng Đại học FPT Hà Nội 1