Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 881


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1 CB Công tác học sinh Dịch vụ khách hàng Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
2 CB Marketing Online (Kỹ thuật Facebook Ads) Marketing Online Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
3 CB Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ khách hàng FPT Polytechnic Hà Nội 2
4 Cán bộ Tuyển sinh Giáo dục Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP Hồ Chí Minh 2
5 Giáo viên dạy môn Ngữ văn Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 4
6 Cán bộ Tổ chức sự kiện Giáo dục/Tổ chức sự kiện Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
7 Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1
8 Giáo viên dạy môn Toán Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 4
9 Giáo viên dạy môn Địa lý Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1
10 Giáo viên dạy môn Lịch sử Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1
11 CB Nhân sự tổng hợp Nhân sự Đại học FPT Hà Nội 1
12 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
13 CB Tư vấn Tuyển sinh Marketing/Tư vấn/Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1
14 Cán bộ PR (Phụ trách nội dung) PR/ Marketing Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
15 Cán bộ Truyền thông Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1
16 CB Truyền thông nội bộ Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 2
17 CB Tư vấn Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Đại học FPT Hà Nội 3
18 Giảng viên IT (Software Engineering) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 8
19 Trưởng phòng Dịch vụ sinh viên Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
20 CB Nhân sự phụ trách quản lý cán bộ Nhân sự Đại học FPT Hà Nội 2