Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1194


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1 Cán bộ Kỹ sư cây xanh Kỹ thuật Đại học FPT Hà Nội 1
2 CB Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
3 Giảng viên Digital Marketing Giáo dục/Sales/Marketing FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 3
4 Cán bộ Thư viện Thư Viện Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
5 Cán bộ Tổ chức và quản lý đào tạo Giáo dục FPT Polytechnic Đắk Lắk 1
6 Cán bộ Tuyển sinh Giáo dục/Sales/Marketing FPT Polytechnic Đắk Lắk 1
7 Cán bộ Hành chính Hành chính FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 1
8 Cán bộ Y tế Ngành Y tế Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1
9 Cán bộ Y tế Y Tế Đại học FPT Đà Nẵng 1
10 Graphic Design Lecturer and English Lecturer Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ
11 Cán bộ Tổ chức sự kiện học đường Bảo mật thông tin Đại học FPT Đà Nẵng 8
12 Cán bộ Sáng tạo Nội dung Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Đà Nẵng 2
13 Cán bộ Thiết kế Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Đà Nẵng 2
14 Giảng viên Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 10
15 CTV Tư vấn Tuyển sinh tuyển sinh FPT Polytechnic Đà Nẵng 5
16 CTV Content Marketing Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Đà Nẵng 2
17 Giảng viên lập trình Công nghệ thông tin FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh 4
18 Cán bộ Quản nhiệm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 2
19 Kỹ sư xây dựng Xây dựng Đại học FPT Cần Thơ 1
20 GIảng viên CNTT – Software Engineering Giáo dục / Công nghệ thông tin Đại học FPT Đà Nẵng 6