Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1071


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1 Giảng viên PR Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 3
2 Giảng viên IT (BM SE) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 6
3 Giảng viên IT (BM CF) Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 3
4 CB Marketing Online Marketing Online FPT Polytechnic Hà Nội 1
5 CB Marketing Online Marketing Online Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
6 [FPTU ĐN] Cán bộ Công tác sinh viên Chăm sóc khách hàng Đại học FPT Đà Nẵng 1
7 [FPTU ĐN] Cán bộ Dịch vụ sinh viên Giáo dục Đại học FPT Đà Nẵng 1
8 Cán bộ Y Tế Ngành Y tế Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
9 Native English Teacher Giáo dục Trường TH&THCS FPT Đà Nẵng Đà Nẵng 2
10 Cán bộ Chất lượng (Tài liệu _QA) Đảm bảo chất lượng Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
11 Cán bộ tổ chức và quản lý đào tạo Giáo dục FPT Polytechnic Đắk Lắk 2
12 Giáo viên Quản nhiệm Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 10
13 Information Technologies Lecturer (Foreigner) Giáo dục / Công nghệ thông tin Đại học Greenwich (Việt Nam) TP Hồ Chí Minh 3
14 Business Administration Lecturer ( Foreigner) Giảng viên/Giáo viên Đại học Greenwich (Việt Nam) TP Hồ Chí Minh 3
15 Giảng viên thỉnh giảng Tiếng Anh Giáo dục FPT Polytechnic Cần Thơ 2
16 Giảng viên Truyền thông Đa phương tiện Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ
17 Giảng viên Tiếng Nhật Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ
18 Cán bộ Quản lý KTX Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 1
19 IT Coder Công nghệ thông tin Đại học FPT Cần Thơ 1
20 [FGW ĐN] Cán bộ Phát triển cá nhân - PDP Giáo dục/ Phát triển cá nhân/ Kỹ năng mềm Đại học Greenwich (Việt Nam) Đà Nẵng 1