Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 923


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
701 Giảng viên CNTT_FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 10
702 Giảng viên tiếng Nhật_FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 5
703 Giảng viên tiếng Hàn_FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 5
704 Giảng viên tiếng Anh _ FPTU Cần Thơ Giáo dục Đại học FPT Cần Thơ 10
705 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
706 CB Công tác sinh viên _ FPTU HN Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 2
707 Tuyển gấp Hành chính - Thư ký_FE HO Giáo dục Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
708 Tuyển gấp Cán bộ Truyền thông (PR) _ FPTU HN Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 1
709 Tư vấn tuyển sinh _ FPTU HN Tư vấn Đại học FPT Hà Nội 1
710 Tư vấn tuyển sinh_BTEC HN Tư vấn FPT-BTEC Hà Nội 2
711 Giảng viên CNTT_FAI HN Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế Hà Nội 1
712 Tuyển gấp 01 Cán bộ tuyển sinh chương trình MBA Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
713 Tuyển 01 Cán bộ truyền thông (PR)_FPoly HN Truyền thông FPT Polytechnic Hà Nội 1
714 Lập trình viên_FPTU HN Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 1
715 CB Digital Marketing_FPTU Cần Thơ Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
716 CB Digital Marketing - FPTU Cần Thơ Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT Cần Thơ 1
717 Nhân viên PR Truyền thông Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
718 Cán bộ Marketing Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
719 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
720 Tuyển 01 Quản trị hệ thống mạng_FSB Công nghệ thông tin Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1