Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 1191


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1061 Tuyển 03 Cán bộ Tuyển sinh_Fpoly Giáo dục FPT Polytechnic Hà Nội 3
1062 Cán bộ Tuyển sinh_Funix Chăm sóc khách hàng Đại học trực tuyến FUNiX Hà Nội 10
1063 Tuyển gấp 01 CB Kiểm định chất lượng_FEHO Đảm bảo chất lượng Tổ chức giáo dục FPT Hà Nội 1
1064 Cán bộ Công tác sinh viên_FNano Chăm sóc khách hàng FPT Nanoversity Hà Nội 1
1065 Tuyển 01 CB kỹ thuật Online (lập trình)_FUG Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 1
1066 Tuyển CB Marketing Online_Fschool Marketing/ Tiếp thị Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1
1067 Tuyển 02 Giảng viên Truyền thông & tổ chức sự kiện_FPoly Truyền thông FPT Polytechnic Hà Nội 2
1068 Tuyển 02 Giảng viên Digital Marketing_Fpoly Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 2
1069 Tuyển gấp 01 Cán bộ điều phối dự án_Phòng Phát triển chương trình (Fpoly) Nghiên cứu và phát triển FPT Polytechnic Hà Nội 1
1070 Tuyển gấp CB Marketing_FPT Polytechnic Marketing/ Tiếp thị FPT Polytechnic Hà Nội 1
1071 Tuyển 01 cán bộ Truyền thông (PR)_FPoly Truyền thông FPT Polytechnic Hà Nội 1
1072 Tuyển Giảng viên môn Nguyên lý Marketing (Part-time)_FUG Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
1073 Cán bộ Công tác sinh viên_Khối Đại học chính quy Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1
1074 Chuyên Gia Nghề Nail Cho Chương Trình Đào Tạo Ngắn Hạn Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5
1075 Nhân Viên Truyền thông Truyền thông Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2
1076 Giảng viên PR & Tổ chức sự kiện Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 3
1077 Giảng Viên Chuyên Ngành Marketing Marketing/ Tiếp thị Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5
1078 Cán bộ Tổ chức & Quản lý Đào tạo Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
1079 Cán Bộ Công Tác Sinh Viên Chăm sóc khách hàng Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 2
1080 Tuyển gấp CB Tuyển sinh (04 nam + 03 nữ)_FUG Chăm sóc khách hàng Đại học FPT Hà Nội 7