Các chương trình đào tạo ngắn hạn

Bên cạnh các chương trình đào tạo dài hạn, Tổ chức Giáo dục FPT cũng triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn phục vụ 2 đối tượng:

DOANH NHÂN/DOANH NGHIỆP

Tất cả các chương trình đào tạo ngắn hạn này do Viện Quản trị Kinh doanh (FSB) trực tiếp phụ trách.

1. MiniMBA – Tinh hoa quản trị thực hành dành cho CEO

MiniMBA là chương trình thu gọn và chắt lọc những nội dung tinh túy nhất của chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của các trường hàng đầu thế giới. Chương trình mang lại cho học viên những kiến thức quản trị cốt lõi và kỹ năng quản lý thiết yếu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, phát triển quan hệ thông qua môi trường học tập, trao đổi đa chiều.

Mục tiêu của MiniMBA là đào tạo học viên trở thành nhà điều hành hiệu quả.

Thời gian đào tạo: 3 tháng.

Học viên Mini MBA hào hứng với những bài tập nhóm.
Học viên Mini MBA hào hứng với những bài tập nhóm.

2. SMM – Nâng cao năng lực quản lý cấp trung

Kết thúc chương trình, học viên sẽ được cung cấp các bộ công cụ cần thiết trong quản lý, đặc biệt công cụ phát triển Năng lực tư duy như: Self-SWOT, BSC, công cụ cân nhắc thiệt hơn để ra quyết định như Plus, Minus, Interesting; Công cụ phát triển Năng lực Quản trị như: To-do-list, Delegation Log, Pareto, Inbox/In-tray Assessment; Grid Analysis, Steplader Technique; Công cụ nâng cao Hiệu quả quản trị như GROW Model, 360 degree feedback…

Đối tượng: Trưởng, phó các Phòng ban, giám sát viên và những người có hoài bão trở thành lãnh đạo chuyên nghiệp, toàn diện trong tương lai.

3. Quản trị Tài chính cho GĐ phi tài chính FMF: Bí quyết quản trị dòng tiền hiệu quả trong doanh nghiệp.

Khóa học “Quản trị tài chính dành cho giám đốc phi tài chính” (FMF – Financial Management for Non-Financial Managers) hướng tới mục tiêu trang bị cho các nhà lãnh đạo, quản lý cấp trung – những người không chuyên về tài chính, kiến thức từ tổng quát đến chuyên sâu.

Học viên sẽ được trang bị các kỹ năng và công cụ thực tiễn trong việc đọc và hiểu các báo cáo tài chính, quản trị hiệu quả chi phí, phân tích và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp… Từ đó, học viên có khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt và kịp thời, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Khóa học chú trọng vào việc cung cấp những công cụ phân tích tài chính, bài tập thực hành – nghiên cứu tình huống những công ty đã niêm yết.

4. Chương trình đào tạo và tư vấn theo nhu cầu doanh nghiệp: Các khóa học được thiết kế theo phương thức “may đo”, đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, Viện Quản trị Kinh doanh (FSB) của Khối Giáo dục FPT được đánh giá đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn quản trị nhân sự cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong các hoạt động: Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp (làm thay đổi hoàn toàn bộ máy hoặc thay đổi một phần bộ máy); Định biên nhân sự; Xây dựng các quy chế quản lý nội bộ; Xây dựng bản mô tả công việc; Đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận hoặc cá nhân trong tổ chức; Xây dựng quy chế trả lương trong doanh nghiệp; Xây dựng văn hóa cơ quan, doanh nghiệp; Xây dựng tiêu chuẩn và quy định đánh giá thực hiện công việc cho nhân viên.

Mục đích của chương trình là cùng với doanh nghiệp cải tiến, hoàn thiện và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua xây dựng các chính sách, công cụ quản lý nhằm phát huy tối đa năng lực của đội ngũ. Bằng sự am hiểu điều kiện thực tế của các doanh nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi luôn coi trọng việc chia sẻ thông tin và cùng bàn luận với khách hàng để tìm ra cách tiếp cận phù hợp, và hiệu quả nhất trong mỗi trường hợp cụ thể.  FSB đề cao nguyên tắc là một nhà tư vấn khách quan, độc lập và có tinh phần phục vụ phù hợp với chuẩn mực và đạo đức của nghề tư vấn.