Chương trình Đại học do ĐH Greenwich cấp bằng

Khối Giáo dục FPT có 2 đơn vị phụ trách chương trình đại học:

  • Trường Đại học FPT – chương trình đào tạo đại học do ĐH FPT cấp bằng.
  • Khối Liên kết Quốc tế – chương trình đào tạo đại học do Đại học Greenwich, Vương quốc Anh cấp bằng.

KHỐI LIÊN KẾT QUỐC TẾ

Cử nhân Quốc tế FPT Greenwich là chương trình đào tạo liên kết được giảng dạy tại Trường Đại học FPT trên cơ sở chuyển giao của Đại học Greenwich. Sinh viên theo học Cử nhân Quốc tế FPT Greenwich được công nhận là sinh viên đồng thời của Đại học Greenwich và Đại học FPT.

Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT.

Thời gian đào tạo: 3,5 năm.

Bằng cấp:  Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận bằng Cử nhân (Bằng Đại học) do Đại học Greenwich – Vương quốc Anh cấp, có giá trị toàn cầu.

Sinh viên FPT - Greenwich nhận Bằng Đại học tại trường Đại học Greenwich, Vương Quốc Anh.
Sinh viên FPT – Greenwich nhận Bằng Đại học tại trường Đại học Greenwich, Vương Quốc Anh.

Đối tượng: Sinh viên đã tốt nghiệp HDSE/DNIIT hoặc đang theo học chương trình Aptech, NIIT,INFORMATICS, GENETICS, KENT hoặc tương đương; Các sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang theo học chuyên ngành CNTT tại các trường cao đẳng, đại học trong nước.

Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

Bằng cấp: Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận bằng Cử nhân (Bằng Đại học) do Đại học Greenwich – Vương quốc Anh cấp, có giá trị toàn cầu.