Chương trình Đại học do ĐH Greenwich cấp bằng

Tổ chức Giáo dục FPT có 2 đơn vị phụ trách chương trình đại học:

  • Trường Đại học FPT – chương trình đào tạo đại học do ĐH FPT cấp bằng.
  • Đại học Greenwich (Việt Nam) – chương trình đào tạo đại học do Đại học Greenwich, Vương quốc Anh cấp bằng.

Đại học Greenwich (Việt Nam):

Đại học Greenwich (Việt Nam) được hình thành trên cơ sở liên kết giữa Đại học Greenwich (Vương Quốc Anh) và Tổ chức giáo dục FPT từ năm 2009 với hơn 6.000 sinh viên từ 10 quốc gia trên thế giới đã và đang theo học.

– Đối tượng:
+ Hoặc sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
+ Sinh viên chuyển đổi tín chỉ từ các trường Đại học, Cao đẳng khác

– Khối ngành đào tạo:

+ Khối ngành CNTT.

+ Khối ngành Quản trị Kinh doanh: Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing, Quản trị sự kiện.

+ Khối ngành Thiết kế đồ họa

– Thời gian đào tạo: 3,5 năm.

– Bằng cấp: Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận bằng Cử nhân (Bằng Đại học) do Đại học Greenwich – Vương quốc Anh cấp, có giá trị toàn cầu.

Sinh viên FPT - Greenwich nhận Bằng Đại học tại trường Đại học Greenwich, Vương Quốc Anh.
Sinh viên Đại học Greenwich Việt Nam nhận bằng Đại học tại trường Đại học Greenwich, Vương Quốc Anh.

Đối tượng: Sinh viên đã tốt nghiệp HDSE/DNIIT hoặc đang theo học chương trình Aptech, NIIT,INFORMATICS, GENETICS, KENT hoặc tương đương; Các sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang theo học chuyên ngành CNTT tại các trường cao đẳng, đại học trong nước.

Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

Bằng cấp: Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận bằng Cử nhân (Bằng Đại học) do Đại học Greenwich – Vương quốc Anh cấp, có giá trị toàn cầu.