CHƯƠNG TRÌNH THPT – Trường THPT FPT

Đào tạo học sinh bậc THPT.

Đối tượng tuyển sinh của hệ Trung THPT FPT là toàn bộ học sinh Việt Nam có đủ sức khỏe, đã hoặc sẽ tốt nghiệp THCS trong năm 2015 được chia thành các dạng đối tượng như sau:

  • Đối tượng 1: Học sinh đạt từ giải ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương năm học lớp 9; Giải ba trở lên trong kỳ thi giải Toán qua internet – ViOlympic và Olympic Tiếng Anh (IOE) cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương năm học lớp 9.
  • Đối tượng 2: Học sinh có kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm năm lớp 9 đạt từ loại khá trở lên.

Học sinh tốt nghiệp trường THPT FPT sẽ được tuyển thẳng vào Trường Đại học FPT.

Học sinh FSchool trong một giờ thực hành tại phòng thí nghiệm của Trường.
Học sinh FSchool trong một giờ thực hành tại phòng thí nghiệm của Trường.