CHƯƠNG TRÌNH THPT – Trường THPT FPT:

Chương trình đào tạo tại Trường THPT FPT được thiết kế nhằm phát triển cá nhân toàn diện cho học sinh, giúp các em rèn luyện phương pháp học tập, các kỹ năng, cách thức giải quyết vấn đề. Các giờ học chính khoá được đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo môi trường học tập vui vẻ, giúp học sinh chủ động hơn trong việc tiếp nhận kiến thức. Trường cũng tạo nhiều chương trình, hoạt động giúp học sinh cân bằng giữa việc học tập, sinh hoạt và có một đời sống tinh thần phong phú.

Với lợi thế từ mô hình nội trú, việc giáo dục và đào tạo học sinh được triển khai trên nhiều phương diện, từ học tập tới rèn luyện, sinh hoạt, các mối quan hệ trong nhà trường.

Thông tin chi tiết, xem tại đây.

Học sinh FSchool trong một giờ thực hành tại phòng thí nghiệm của Trường.
Học sinh FSchool trong một giờ thực hành tại phòng thí nghiệm của Trường.