FPT Education

FULogo

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SWINBURNE (VIỆT NAM)

  • Chương trình đào tạo
 

Công nghệ Thông tin

Chi tiết

Quản trị kinh doanh

Chi tiết

Truyền thông đa phương tiện (dự kiến)

Chi tiết
   
  • Thời gian tuyển sinh chính thức
 

Từ tháng 7/2019

Chi tiết
   
  • Địa điểm

Số 2 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội