Đảm bảo chất lượng

Chuyển đổi hệ thống quản trị chất lượng sang ISO 21001:2018, FPT Edu tăng cường chất lượng toàn hệ thống

07/12/2020
Huỳnh Lệ Thục Anh
1051

 

Từ ISO 9001:2008 chuyển dịch sang ISO 21001:2018, Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Edu) thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ trong quy trình Quản trị chất lượng, để từ đó tạo tiền đề cho tăng trưởng mạnh mẽ toàn Tổ chức trên cơ sở tăng cường chuẩn chất lượng xuyên suốt các bậc đào tạo: từ Tiểu học tới Sau Đại học.

ISO 21001:2018 là bộ tiêu chuẩn chất lượng dành riêng cho các Tổ chức Giáo dục

Là bộ tiêu chuẩn chất lượng dành riêng cho các đơn vị giáo dục đào tạo, ISO 21001:2018 có nhiều nguyên tắc, cách tiếp cận, yêu cầu và quy trình khác biệt và tập trung so với các khung tiêu chuẩn được áp dụng đại trà. Đặc biệt, ISO 21001:2018 đặc biệt chú trọng việc nâng cao sự hài lòng không chỉ của khách hàng mà còn của 6 đối tượng liên quan, bao gồm cả các CBGV đang giảng dạy và làm việc trong Tổ chức. Đây là quan điểm và cách tiếp cận mới, giúp việc tăng cường chất lượng cho công tác giáo dục đào tạo được nhìn nhận một cách toàn diện với đầy đủ các góc nhìn và quan điểm đa chiều. 

Sau hơn 1 năm rưỡi nghiên cứu, xây dựng và phát triển hệ thống quản trị chất lượng mới theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018, Tổ chức Giáo dục FPT đã ban hành bộ quy trình ISO 21001:2018 dành riêng cho các đơn vị đào tạo trong FPT Edu. Bộ quy trình này bao gồm 13 quy trình nhỏ dành cho 13 hoạt động cốt lõi quyết định đến chất lượng vận hành của Tổ chức Giáo dục FPT.

Sau khi được ban hành, quy trình ISO 21001:2018 đã được chọn triển khai thí điểm tại Trường Đại học FPT Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM và Cần Thơ từ tháng 6/2020. Sau thời gian hơn nửa năm triển khai và liên tục ghi nhận để có các điều chỉnh phù hợp với thực tế hoạt động đặc thù tại FPT Edu, dự kiến quy trình ISO 21001:2018 sẽ lần lượt được triển khai tại các bậc đào tạo khác của FPT Edu. 

Được biết, FPT Edu là Tổ chức Giáo dục tiên phong áp dụng ISO 21001:2018 nhằm đạt được các yếu tố đảm bảo chất lượng trong hệ thống quản trị của mình.

Trước đó, với xuất phát điểm là tổ chức giáo dục sinh ra trong lòng doanh nghiệp, các đơn vị trong Tổ chức Giáo dục FPT sử dụng hệ thống quản trị chất lượng quốc tế ISO 9001:2018 để xây dựng khung chất lượng nhất quán, xuyên suốt và chặt chẽ cho các hoạt động đào tạo của mình. 

Tới 2018, đứng trước thách thức của bài toán tăng trưởng lớn mạnh nhằm đạt tới quy mô Mega đồng thời giữ vững các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng đào tạo và vận hành, FPT Edu nghiên cứu và quyết định chuyển dịch toàn bộ hệ thống Quản trị chất lượng sang ISO 21001:2018 – hệ thống quản trị chất lượng quốc tế được xây dựng đặc thù dành riêng cho các đơn vị giáo dục đào tạo. Thay đổi hệ thống quản trị chất lượng đồng nghĩa với việc toàn bộ Tổ chức cần thay đổi cách tiếp cận, phương pháp luận và tư duy, từ đó thay đổi hành động nhằm có kết quả mới và hiệu quả mới. Tới thời điểm hiện tại, ISO 21001:2018 đã đi vào triển khai tại Trường Đại học FPT và ghi nhận được những hiệu quả bước đầu.

Tin liên quan

ISO 21001:2018 có gì khác với ISO 9001:2015

Q&A về ISO 21001:2018

Giải mã 4 hiểu lầm phổ biến xoay quanh ISO 21001:2018

ISO 21001:2018 bước đầu giúp FPT Edu cải tiến chất lượng vận hành trong nhiều hoạt động

Sự thật về ISO 21001:2018 qua lời các cán bộ QA FPT Edu 3 miền

Thục Anh

 

 

1051

Nhân vật