FPT Edu - Tin tức chung

63 tham luận đăng ký tham dự FPT Educamp 2022

21/11/2022
Bùi Linh Phương
668

Hơn 1 tháng sau khi khởi động, FPT Educamp 2022 đã thu hút 63  tham luận đăng ký tham gia. Các tham luận hứa hẹn mang đến nhiều góc nhìn, phương thức, kinh nghiệm thực tế xoay quanh chủ đề: “Làm gì cho SDG4?”

Chính thức khởi động và mở cổng đăng ký tham gia từ ngày 19/10, tính tới 0h00 ngày 18/11, có tổng cộng 63 bài tham luận được gửi về BTC FPT Educamp 2022. Trong đó có 26 bài đến từ CBGV FPT Edu tại Hà Nội, 18 bài đến từ CBGV FPT Edu tại Cần Thơ, 15 bài đến từ CBGV FPT Edu tại TP. HCM, 2 bài đến từ CBGV FPT Edu tại Bắc Ninh và 2 bài đến từ CBGV FPT Edu tại Tây Nguyên. Hiện tại, BTC FPT Educamp 2022 đã dừng tiếp nhận bài Abstract đối với người trình bày. Form đăng ký tham dự đối với người nghe vẫn tiếp tục được mở tới hết ngày 30/11/2022. CBGV FPT Edu có thể tiếp tục đăng ký tham gia FPT Educamp 2022  tại đây.

Hội thảo FPT Educamp hàng năm đều thu hút đông đảo diễn giả và người tham dự đăng ký tham gia,

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014, FPT Educamp đến nay vẫn là hội thảo học thuật uy tín, ý nghĩa được mong chờ hàng năm của người FPT Edu. Năm nay, FPT Educamp 2022 lựa chọn chủ đề “Làm gì cho SDG4?/ SDG4 in action", mở ra cơ hội để những người làm giáo dục và quan tâm đến giáo dục có thể chia sẻ, thảo luận, kết nối, học hỏi từ nhau những quan điểm, kinh nghiệm về SDG4 - Mục tiêu Phát triển Bền vững số 4 trong 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững được Liên Hợp quốc thông qua vào năm 2015. Nội dung chính của Mục tiêu Phát triển Bền vững số 4, theo Liên Hợp quốc, là: “Giáo dục có chất lượng: Đảm bảo giáo dục có chất lượng, bao trùm và công bằng, đồng thời thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người”.

FPT Educamp 2022 vẫn duy trì hình thức hội thảo học thuật mở, tạo điều kiện cho các báo cáo viên và khách tham dự cùng thảo luận, chia sẻ ý kiến về các tham luận xoay quanh chủ đề lớn. Dự kiến, Hội thảo sẽ có 2 keynote trình bày tại 2 phiên toàn thể vào buổi sáng. Sau phần trình bày của 2 keynote, người tham dự tự do lựa chọn di chuyển đến các phòng trình bày tham luận để lắng nghe và trao đổi.

Hiện tại, cổng đăng ký tham dự đối với người nghe của FPT Educamp 2022 vẫn đang mở tại đây, CBGV FPT Edu và những người quan tâm tới Hội thảo có thể sử dụng Gmail cá nhân để đăng ký.

Linh Phương

Tổ chức Giáo dục FPT - fpt.edu.vn

 

668

Nhân vật