FPT Edu - Tin tức chung

Giải mã 4 hiểu lầm phổ biến xoay quanh ISO 21001:2018

11/12/2020
Huỳnh Lệ Thục Anh
348

 

Được ban hành vào năm 2018 và đã đi vào triển khai tại 4 Trường ĐH FPT trên toàn quốc, ISO 21001:2018 đã cho thấy nhiều thay đổi trong công tác quản trị chất lượng và dự kiến sẽ được áp dụng trên toàn FPT Edu trong thời gian tới. Tuy vậy, xoay quanh ISO 21001:2018, vẫn còn những hiểu lầm cần được giải mã.

 

Thục Anh - Minh Cương - Minh Thủy

348

Nhân vật