FPT Edu - Tin tức chung

ICIIT 2023: Cơ hội gặp gỡ, hợp tác học thuật rộng mở

23/09/2022
Huỳnh Lệ Thục Anh
705

Hội thảo quốc tế về Công nghệ thông tin thông minh ICIIT 2023 mang đến cơ hội giao lưu và hợp tác học thuật rộng mở cho cán bộ - giảng viên - nghiên cứu viên của FPT Edu. Đến với ICIIT 2023, người FPT Edu sẽ nhận được nhiều ưu đãi về mặt chi phí.

Hội thảo quốc tế về công nghệ thông tin thông minh ICIIT 2023 mang đến cơ hội giao lưu và hợp tác học thuật rộng mở cho cán bộ - giảng viên - nghiên cứu viên của FPT Edu. Đến với ICIIT 2023, người FPT Edu sẽ nhận được nhiều ưu đãi về mặt chi phí.
ICIIT 2023 có áp dụng mức phí đăng ký tham dự Hội thảo riêng cho người Việt Nam thấp hơn 20% so với mức phí áp dụng cho các khu vực khác trên thế giới, cụ thể như sau:

 

 

Bên cạnh đó, sẽ có 15 cán bộ - giảng viên – nghiên cứu viên và sinh viên FPT Edu được miễn phí tham dự Hội thảo ICIIT 2022 với tư cách người nghe, trong đó có 3 người sẽ nhận bản cứng các tài liệu liên quan đến Hội thảo kèm suất ăn và 12 người còn lại sẽ nhận bản mềm các tài liệu liên quan đến Hội thảo kèm chứng chỉ người tham dự.

Mời các cán bộ - giảng viên - nghiên cứu viên và sinh viên FPT Edu cập nhật các tin tức liên quan đến Hội thảo ICIIT 2023 tại website của Hội thảo ICIIT và Tổ chức Giáo dục FPT.
 

ICIIT 2023 là Hội thảo quốc tế về công nghệ thông tin thông minh do Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Edu) và Hiệp hội Hóa học, Sinh học và Kỹ thuật môi trường Hong Kong (HKCBEES) đồng tổ chức, là một trong những diễn đàn hàng đầu để các nhà nghiên cứu thảo luận và trình bày những công trình mới nhất của mình trong lĩnh vực công nghệ thông tin thông minh và các chủ đề liên quan.

ICIIT 2023 là cơ hội để các cán bộ - giảng viên - nghiên cứu viên FPT Edu gặp gỡ, tương tác, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác học thuật giữa các cá nhân và tổ chức quốc tế.

ICIIT 2023 cũng mở ra cơ hội lớn về chuyên môn cho người FPT Edu. Các bài nghiên cứu khoa học được chấp nhận bởi ICIIT 2023 sẽ được xuất bản trong Kỷ yếu Hội thảo index Scopus/ISI.

 

Thục Anh

Tổ chức Giáo dục FPT

 

705

Nhân vật