FPT Edu - Tin tức chung

ICIIT 2023 và những mốc thời gian quan trọng cần nhớ

08/09/2022
Huỳnh Lệ Thục Anh
579

ICIIT 2023 là Hội thảo quốc tế về công nghệ thông tin thông minh do Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Edu) và Hiệp hội Hóa học, Sinh học và Kỹ thuật môi trường Hong Kong (HKCBEES) đồng tổ chức. Các cán bộ giảng viên, giảng viên – nghiên cứu viên và sinh viên Tổ chức Giáo dục FPT có nguyện vọng tham dự ICIIT 2023 với tư cách diễn giả cần nhớ rõ các mốc thời gian quan trọng sau đây.

 

 

Hội thảo ICIIT 2023 sẽ diễn ra vào ngày 24-26/2/2023 tới đây tại Đà Nẵng. Mọi thông tin về Hội thảo quốc tế về công nghệ thông tin thông minh sẽ được cập nhật tại website ICIIT và website của Tổ chức Giáo dục FPT. 

 

ICIIT 2023 là Hội thảo quốc tế về công nghệ thông tin thông minh do Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Edu) và Hiệp hội Hóa học, Sinh học và Kỹ thuật môi trường Hong Kong (HKCBEES) đồng tổ chức. Đây là một trong những diễn đàn hàng đầu để các nhà nghiên cứu thảo luận và trình bày những công trình mới nhất của mình trong lĩnh vực công nghệ thông tin thông minh và các chủ đề liên quan; đồng thời gặp gỡ, tương tác, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác học thuật giữa các quốc gia, các cá nhân và các tổ chức tham gia Hội thảo.

 

Thục Anh

Tổ chức Giáo dục FPT
 

579

Nhân vật