FPT Edu - Tin tức chung

ISO 21001:2018 bước đầu giúp FPT Edu cải tiến chất lượng vận hành trong nhiều hoạt động

17/12/2020
Huỳnh Lệ Thục Anh
411

Trong thời gian tới, khi ISO 21001:2018 được “kích hoạt” trên toàn hệ thống FPT Edu, 13 hoạt động cối lõi của toàn Tổ chức sẽ được ISO 21001:2018 định hướng rõ ràng với nhiều sự thay đổi lớn. Tại thời điểm hiện tại, có ít nhất 3 hoạt động đang có những cải tiến dễ nhận thấy khi triển khai ISO 21001:2018.

Hoạt động cơ sở vật chất

Hoạt động cơ sở vật chất của các Tổ chức Giáo dục nói chung và FPT Edu nói riêng thường phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của người dạy và người học, luôn trong tình trạng vận hành tốt và được khai thác sử dụng một cách hiệu quả. Tuy nhiên, với ISO 21001:2018, hoạt động cơ sở vật chất tại FPT Edu cần thoả mãn thêm các tiêu chí trong đó tiêu biểu là tiêu chí về độ an toàn và tính thẩm mỹ. Do vậy, trong thời gian tới, cơ sở vật chất của các đơn vị thuộc FPT Edu được trông đợi sẽ nâng cao hiệu quả vận hành và truyền cảm hứng cho các CBGV và HSSV của Tổ chức.

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Hoạt động nghiên cứu khoa học thường đi theo 2 bước: Nghiên cứu & Phát triển. Khi áp dụng ISO 21001:2018, hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ có thêm bước Thương mại hoá. Ở bước này, các nghiên cứu khoa học của CBGV và HSSV không chỉ được công nhận và ứng dụng trong quy mô của Trường, của Tổ chức, mà còn mang đến nhiều giá trị thiết thực ở quy mô lớn hơn, đáp ứng nhu cầu của các Doanh nghiệp và Tổ chức bên ngoài. Đặc biệt, ISO 21001:2018 còn hướng đến khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học của HSSV trong Tổ chức.

Hoạt động cộng đồng

Trước đây, FPT Edu triển khai trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động giúp đỡ và gắn kết cộng đồng. Sau khi có ISO 21001:2018, các hoạt động này của FPT Edu vẫn sẽ tiếp tục được triển khai nhưng với định hướng rõ ràng hơn: tập trung vào các hoạt động khuyến học trong phạm vi toàn quốc, cũng như tối đa hoá sự tham gia của sinh viên vào các hoạt động này.

Thục Anh

Tổ chức Giáo dục FPT

411

Nhân vật