FPT Edu - Tin tức chung

Là đơn vị đồng tổ chức ICIIT 2021, FPT Edu mang đến cơ hội tham dự Hội thảo không mất phí cho các CBGV & HSSV

25/02/2021
Huỳnh Lệ Thục Anh
273

ICIIT 2021 6th Conference on Intelligent Information Technology (ICIIT 2020) - Hội thảo quốc tế về CNTT thông minh lần thứ 6 sẽ được tổ chức online vào ngày 24 - 26/02/2021. Người FPT Edu sẽ được tham dự Hội thảo mà không mất bất kỳ chi phí nào

Đây là lần thứ 2 Tổ chức giáo dục FPT đồng hành cùng Hiệp hội Hóa học, Sinh học và Kỹ thuật môi trường Hong Kong để tổ chức Hội thảo ICIIT. Sự kiện quy tụ nhiều giáo sư, nhà nghiên cứu, học giả hàng đầu thế giới về lĩnh vực công nghệ thông tin với nhiều bài trình bày có giá trị.  

Tại ICIIT 2021,  sẽ có 03 nhóm tác giả của FPT Edu tham gia trình bày và có 01 CBGV của FE sẽ đóng vai trò là Session Chair. Với tư cách là đơn vị đồng tổ chức, FPT Edu mang đến cơ hội tham dự Hội thảo không mất phí cho các CBGV và HSSV FPT Edu, tuy nhiên các CBGV và HSSV tham dự ICIIT 2021 không đóng phí sẽ không được cấp chứng chỉ chứng nhận việc tham dự Hội thảo.

Tại ICIIT 2021, anh Nguyễn Duy Nghiêm - GĐ ĐH Greenwich (Việt Nam) cơ sở Đà Nẵng sẽ là đóng vai trò là Session Chair của Session 8 với topic "Bioengineering and Information Technology". Bên cạnh đó, FPT Edu cũng có 03 nhóm tác giả tham gia trình bày công trình nghiên cứu tại Hội thảo bao gồm: GV Michael Omar, GV Doãn Trung Tùng (UoG HN) với bài báo “Scalable Peer-to-Peer Fog Computing Integrated to a Fast Searching Distributed Blockchain System”; GV Trần Đức Chung, SV Nguyễn Đức Long và SV Bùi Đức Trung (FPTU HN) với bài báo “An Author-based Citation Summary Toolbox for Google Scholar”; GV Đoàn Nguyễn Thành Hòa, SV Trương Trần Tiến, SV Ngô Nguyên Bằng và SV Nguyễn Trần Anh Nguyên với bài báo “A Security Gate for Mask Detection and Temperature Control”.

Người FPT Edu khi truy cập vào Hội thảo cần lưu ý đổi tên theo cú pháp: FPTU - English Name, ví dụ: FPTU - Le Thi Phuong Anh

Mời các CBGV và HSSV FPT Edu quan tâm đến ICIIT 2021 xem thông tin chi tiết về Hội thảo cũng như hướng dẫn truy cập thông qua ứng dụng ZOOM tại đây.

Thục Anh

Tổ chức Giáo dục FPT

273

Nhân vật