FPT Edu - Tin tức chung

Trương Thị Thùy Dung - 'Cô Cô' truyền cảm hứng của FPT Education

05/01/2022
Huỳnh Lệ Thục Anh
602

Đầy nghị lực, quyết đoán, Thám hoa FPT 2021 Trương Thị Thùy Dung luôn là người truyền cảm hứng, động lực làm việc cho cán bộ giảng viên FPT Polytechnic cơ sở Đồng Nai.

Theo Chungta

602

Nhân vật