SV FAI đếm ngược tới Lễ Tốt nghiệp 2024

07/06/2024

Lễ Tốt nghiệp 2024 Viện Đào tạo quốc tế FPT (FAI) với chủ đề "Being - Hành trình tiếp diễn" sẽ diễn ra tại Hà Nội và TP. HCM lần lượt vào các ngày 29/6 và 20/7.

Trải nghiệm học tập, hoạt động phong trào đa dạng của học sinh FSchools

06/06/2024

Học sinh FSchools được học tập trong môi trường hiện đại, tôn trọng sự phát triển cá nhân thông qua những trải nghiệm CLB, hoạt động phong trào, thể thao… phong phú.

Những trải nghiệm văn hóa truyền thống đặc sắc của HSSV FPT Edu

06/06/2024

HSSV FPT Edu được học Vovinam, nhạc cụ truyền thống, được khuyến khích tìm hiểu và đưa những giá trị dân tộc vào các bài học, sản phẩm mình làm ra, qua đó góp phần lan toả những giá trị này tới cộng đồng.