Bàn chuyện Giáo dục

Cần một lối tư duy khác

23/10/2017
Đặng Thị Hậu
4985

Những nỗ lực trong cải cách giáo dục gần 30 năm qua không hẳn là không xuất phát từ những mong muốn tốt đẹp. Nhưng hầu như không phát huy được hiệu quả. Trái lại, tạo ra hoài nghi vào những nỗ lực tiếp theo. 

Những vấn đề như: nạn bằng cấp, gánh nặng thi cử, học không gắn liền với thực tiễn, chạy theo thành tích, sinh viên học xong không biết làm gì,... không những không giảm và còn có chiều hướng gia tăng. Tại sao?

Những hạn chế/cản trở do ảnh hưởng của lợi ích cá nhân hay lợi ích nhóm là lớn nhưng chỉ là một khía cạnh. Vấn đề lớn nhất là ở chỗ chúng ta muốn làm CÁI MỚI bằng TƯ DUY CŨ. 

Không thể xây dựng một chương trình giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu mới với cách nghĩ phải dạy cho học sinh toán, lý, hóa, văn, sử, địa,.... Thay vào đó nên là: dạy cách học, cách sống, làm việc, giao tiếp,... trong thế giới hội nhập và Internet.

"Không thể giải quyết những vấn đề của chúng ta bằng chính lối tư duy đã tạo ra những vấn đề đó" - Albert Einstein -

Khúc Trung Kiên

Tổ chức Giáo dục FPT - fpt.edu.vn

 

4985

Nhân vật