Bàn chuyện Giáo dục

Sinh viên cần học gì?

14/11/2017
Đặng Thị Hậu
5069

Dù ta học hay tây học thì yêu cầu cơ bản với sinh viên khi tốt nghiệp là: sẵn sàng để làm việc. Với 80% sinh viên, đây là điều kiện cần và đủ. Thế nào gọi là sẵn sàng để làm việc?

Có mấy điểm:

1) Tác phong, thái độ chuyên nghiệp. Nhà trường, nhất là trường ta, thường không chú trọng: cam kết với công việc đã nhận; đúng giờ; đúng hạn; nghiêm túc khi nghe yêu cầu; tuân thủ kỷ luật; thẳng thắn khi trình bày; trung thực khi báo cáo;...

2) Sức khoẻ. Không hoàn toàn thuộc trách nhiệm của nhà trường. Rõ ràng là nếu không có sức khoẻ (thể chất và tâm lý) thật khó mà làm việc tốt. Sức khoẻ còn bao hàm khả năng chịu áp lực, khả học & làm việc với cường độ cao (12-15h/ngày) trong nhiều tháng. 

3) Tay nghề. Năng lực làm việc không đồng nghĩa với kiến thức. Kiến thức có thể tiếp thu qua nghe, đọc trong một vài ngày, một vài tuần. Nhưng kỹ năng thì phải luyện tập bền bỉ. Chẳng ai chỉ đọc bí kíp mà thành cao thủ. 

Thế chắc cũng đủ rồi!

Khúc Trung Kiên

Tổ chức Giáo dục FPT - fpt.edu.vn

5069

Nhân vật