Đảm bảo chất lượng

Đại học FPT đạt chứng nhận ISO

31/12/2021
Hà Hải Ngân
2036

Nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc áp dụng ISO vào quản lý giáo dục, ngay từ cuối năm 2007, Trường Đại học FPT đã chính thức triển khai Hệ thống quản lý chất lượng. Theo đó, tất cả các đơn vị trong trường đều thống nhất vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. 

Sau hơn hai năm triển khai và áp dụng, ngày 17/5/2010, Trường đã được tổ chức Bureau Veritas Certification - Anh Quốc công nhận đạt Chứng nhận chất lượng ISO 9001: 2008.

“Chứng nhận ISO 9001:2008 là cơ sở thể hiện cam kết của Nhà trường trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo, không ngừng nâng cao năng lực và các điều kiện hoạt động của trường nhằm cung cấp dịch vụ đào tạo một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, đây cũng chính là công cụ nhằm tăng cường sự giám sát toàn diện không chỉ của bản thân trường mà còn của các tổ chức bên ngoài, của toàn xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý, đáp ứng nhu cầu cấp bách về vấn đề quản lý giáo dục đang được nhắc tới trong các cuộc họp Quốc hội diễn ra gần đây”, TS. Lê Trường Tùng – Hiệu trưởng Trường Đại học FPT cho biết.

Tiếp tục tinh thần đó, năm 2017, Trường ĐH cũng được công nhận đạt chuẩn ISO 9001:2015

 

Năm 2021, Trường Đại học FPT được công nhận đạt chuẩn ISO2001:2018

 

2036

Nhân vật