Đảm bảo chất lượng

Tổ chức giáo dục FPT tổ chức hội nghị ISO 21001:2018

12/01/2022
Hà Hải Ngân
77

Ngày 12/1/2022, Tổ chức Giáo dục FPT đã tổ chức thành công hội nghị ISO 21001:2018 với sự tham gia của tất cả lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của các đơn vị.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH FPT – TS. Lê Trường Tùng đã có bài giới thiệu chung về ISO 21001:2018, cách thức tiếp cận khi xây dựng quy trình chất lượng cho Tổ chức Giáo dục FPT nói chung và cho Trường Đại học FPT nói riêng. Nội dung cuộc họp nhấn mạnh về quan điểm chất lượng khi xây dựng bộ quy trình, mỗi vị trí cần trả lời câu hỏi thường trực: Làm thế nào là tốt, thế nào là tốt hơn? Phục vụ những đối tượng nào? Tránh làm tốt là làm đúng quy định, không đúng với chủ trương của Tổ chức Giáo dục FPT là làm khác để làm tốt.

Cũng tại hội nghị, chị Đỗ Thị Minh Thủy - Trưởng ban Đảm bảo chất lượng, Tổ chức Giáo dục FPT đã trình bày cụ thể hơn về Hệ thống quản lý cho các tổ chức giáo dục khi áp dụng theo bộ tiêu chuẩn của ISO 21001:2018 nói chung và trọng tâm đi vào các nội dung:

  • Định hướng quản trị chất lượng của Tổ chức Giáo dục FPT;
  • Tổng quan tiêu chuẩn ISO 21001:2018
  • Hệ thống tài liệu ISO 21001: 2018 tại Trường Đại học FPT

Đại diện lãnh đạo các đơn vị khối Đại học đã trình bày báo cáo tổng kết chung về các hoạt động: Tuyển sinh; Đào tạo; Cơ sở vật chất; Nhân sự; Đời sống sinh viên; Nghiên cứu khoa học; Phục vụ cộng đồng; Quan hệ doanh nghiệp; Quốc tế hóa – Toàn cầu hóa; Đảm bảo chất lượng; Phát triển chương trình… sau thực tế triển khai ISO 21001:2018. Các báo cáo không chỉ thể hiện những mục tiêu chất lượng cụ thể cho từng hoạt động mà còn đưa ra những đánh giá về thực tế khi triển khai các hoạt động theo ISO 21001:2018.

Có thể nói, bước đầu triển khai theo bộ quy trình ISO 21001:2018 áp dụng cho khối đại học đã đạt được những thành công nhất định. Văn hóa chất lượng ngày càng được phổ biến sâu rộng đến tất cả các cơ sở, tất cả các đơn vị và cán bộ. Chất lượng trở thành mục tiêu hướng đến đầu tiên, thường xuyên được nhắc đến, trao đổi tại các cuộc họp giao ban, khi lãnh đạo phê duyệt các kế hoạch, chương trình. Từng đơn vị, bộ phận cũng đã đưa ra được những đánh giá rủi ro, bám sát thực tế để hạn chế tối đa những tác động không mong muốn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Thông qua hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH FPT - TS. Lê Trường Tùng chỉ đạo Ban đảm bảo chất lượng lên kế hoạch triển khai ISO 21001:2018 tại FPL và FSC toàn quốc. Ban đảm bảo chất lượng sẽ trực tiếp làm việc cụ thể với các bộ phận để cố gắng đưa ra bộ quy trình chung, áp dụng cho các trường. Dự kiến, đến tháng 5/2022 sẽ hoàn thành xây dựng quy trình cho FSC, tháng 6/2022 hoàn thành xây dựng quy trình cho FPL.

 

77

Nhân vật