FPT Edu - Tin tức chung

Các tiêu chí được đánh giá tích cực trong kiểm định chất lượng đào tạo của Trường ĐH FPT

22/09/2023
Hà Hải Ngân
4550

Trường ĐH FPT nhận được các đánh giá tích cực về chương trình đào tạo, chất lượng giảng viên, chuyển đổi số trong giáo dục, cơ sở vật chất… tăng cường trải nghiệm học tập, việc làm cho sinh viên.

Trường ĐH FPT luôn tích cực tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục để liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và trải nghiệm học tập cho sinh viên.

Trường ĐH FPT đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo theo nhiều tiêu chuẩn uy tín được Bộ Giáo dục Việt Nam và thế giới công nhận như: Trở thành trường đại học thứ 5 tại Việt Nam hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở theo chuẩn tại Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo vào tháng 8/2019.

Tiếp đó, tháng 11/2019, chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH FPT Hà Nội chính thức được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn ACBSP của Mỹ.

Qua các đợt kiểm định, Trường Đại học FPT thường được đánh giá cao tại các tiêu chí về: chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất…

AQAS là tổ chức kiểm định uy tín được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định Đức, thuộc Hiệp hội đảm bảo chất lượng Châu Âu – ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education). AQAS là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động độc lập và được hỗ trợ bởi hơn 90 tổ chức thành viên. Tính đến nay, AQAS đã thực hiện kiểm định khoảng 5500 chương trình đào tạo của các cơ sở trên toàn thế giới.

Tháng 9/2022, AQAS là một trong năm tổ chức kiểm định quốc tế được Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam chính thức công nhận hoạt động tại Việt Nam. Các hoạt động đánh giá của AQAS không bị hạn chế đối với các ngành và bằng cấp. AQAS đánh giá chương trình đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực và phù hợp với mục tiêu kiểm định của Trường Đại học FPT đề ra. Đánh giá về sự phù hợp mục tiêu, Ban lãnh đạo Trường Đại học FPT đã lựa chọn bộ tiêu chí này để thực hiện kiểm định đối với chương trình đào tạo của Trường.

Hải Ngân

Tổ chức Giáo dục FPT - fpt.edu.vn

4550

Nhân vật