FPT Edu - Tin tức chung

FCBEM 2021 - Những thông tin cần ghi nhớ

03/08/2021
Nguyễn Huệ Anh
491

Hội thảo chuyên ngành Kinh tế - FCBEM 2021 là diễn đàn của những người đam mê nghiên cứu khoa học trong và ngoài FPT Edu. Để tham gia FCBEM 2021, diễn giả và người tham dự cần ghi nhớ những thông tin dưới đây. 

Huệ Anh

Tổ chức Giáo dục FPT – fpt.edu.vn

491

Nhân vật