FPT Edu - Tin tức chung

FPT Edu khởi động Hệ thống đào tạo FPT AfterSchool

15/04/2022
Huỳnh Lệ Thục Anh
1507

FPT AfterSchool (FAS) là một đơn vị thuộc Tổ chức Giáo dục FPT. FAS ứng dụng triết lý STEAM để tạo ra các chương trình giảng dạy giúp khai phá tư duy và phát triển kỹ năng dựa trên nền tảng công nghệ cho thế hệ công dân tương lai. 


FAS giúp các HS khám phá và định vị giá trị của bản thân, rèn luyện những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, từ đó đánh thức và nuôi dưỡng những tiềm năng sẵn có thông qua các khóa học và chương trình hợp tác bản quyền từ các đối tác lớn trên thế giới bao gồm:
•    Nhóm Khoa học (Science) – Kỹ thuật (Engineering): Robotics
•    Nhóm Công nghệ (Technology): Lập trình, Lập trình Game
•    Nhóm Nghệ thuật (Arts): Mỹ thuật số, Làm Influencer  
•    Nhóm Tư duy số học (Math): Toán tư duy

Trong năm 2022, FAS sẽ khởi động các chương trình dựa trên nền tảng công nghệ dành cho HS trên 10 tuổi trong 5 lĩnh vực: Lập trình, Multimedia, Robotics, Toán thông minh và Game. Trong tháng 5 này, 3 khoá học đầu tiên của FAS là Lập trình ứng dụng di động, Lập trình game và Thế giới Multimedia dự kiến sẽ được khai giảng tại 2 cơ sở Hà Nội và TP. HCM.

Ngọc Trâm - Thục Anh

FPT AfterSchool - Tổ chức Giáo dục FPT
 

1507

Nhân vật