FPT Edu - Tin tức chung

FPT Educamp 2023 mong muốn thúc đẩy giáo dục đào tạo gắn với các mục tiêu phát triển bền vững

18/10/2023
Hà Hải Ngân
3958

Bằng cách lựa chọn chủ đề “Giáo dục đào tạo với Phát triển bền vững”, FPT Educamp 2023 sẽ tiếp tục là một diễn đàn kết nối toàn bộ CBGV FPT Edu chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động giáo dục vì sự phát triển bền vững, thảo luận và tìm ra các giải pháp khả thi của giáo dục đào tạo với phát triển bền vững, từ đó đề xuất các chương trình triển khai trong nội bộ FPT Edu hành động vì sự phát triển bền vững.

Nằm trong Chương trình nghị sự phát triển bền vững toàn cầu năm 2030, 17 Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDGs) được Liên Hợp Quốc thông qua tại khai mạc Hội nghị thượng đỉnh phát triển bền vững ngày 25/9/2015, nhằm hướng tới hành động xóa đói giảm nghèo, bảo vệ hành tinh và bảo đảm mọi người dân được hưởng hòa bình, thịnh vượng. 

Dựa trên nội dung của 17 mục tiêu phát triển bền vững, Tổ chức Giáo dục FPT cũng đã thể hiện sự quan tâm thông qua nhiều hoạt động giáo dục gắn với phát triển bền vững. Trong đó có hội thảo FPT Educamp lấy chủ đề hướng tới mục tiêu phát triển bền vững số 4, cung cấp nền giáo dục chất lượng, hòa nhập và bình đẳng, cũng như các cơ hội giáo dục suốt đời cho tất cả mọi người – “Làm gì cho SDG4?/SDG4 in action”.

Sau thành công của FPT Educamp 2022 về “Làm gì cho SDG4?/ SDG4 in action”, năm nay, Ban tổ chức hy vọng rằng FPT Educamp 2023 sẽ tiếp tục là một diễn đàn thúc đẩy giáo dục đào tạo gắn liền với các mục tiêu của Phát triển bền vững (SDGs) thông qua chủ đề: "Giáo dục đào tạo với phát triển bền vững (Sustainable development in education)".

Hội thảo FPT Educamp 2023 hướng đến là nơi chia sẻ, giao lưu và trình bày về các nội dung xoay quanh trường học, cán bộ giảng viên, người học làm gì để tham gia thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), bao gồm nhưng không giới hạn trong 12 lĩnh vực sau: hoạt động dạy và học; thiết kế chương trình; đảm bảo chất lượng; nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; tuyển sinh; các dịch vụ trong trường học: công tác học đường, công tác học sinh, công tác sinh viên, quan hệ doanh nghiệp, tư vấn tâm lý,phát triển cá nhân (PDP), tổ chức và quản lý đào tạo…; tài chính & kế toán; nhân sự; truyền thông; phát triển ứng dụng và công nghệ thông tin; và các lĩnh vực liên quan khác.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì hình thức hội thảo học thuật mở, FPT Educamp 2023 kỳ vọng sẽ thu hút được nhiều đối tượng diễn giả, người tham dự ở nhiều vị trí, ngành nghề khác nhau, với những quan điểm, hiểu biết khác nhau nhưng có chung sự quan tâm với giáo dục. Như vậy, bài tham luận tại FPT Educamp không nhất định phải là một chủ đề lớn, với tầm ảnh hưởng rộng và được nghiên cứu chuyên sâu mà có thể chỉ là một kinh nghiệm, một dự án thực tế mà cá nhân đã thực hiện nhằm mục đích phát triển giáo dục gắn với phát triển bền vững. Đồng thời, bài tham luận cần có độ dài vừa phải để phù hợp với thời lượng 20 phút/phiên thảo luận của hội thảo.

Phiên thảo luận tại FPT Educamp được tạo không khí thoải mái để tất cả mọi người có thể tham gia thảo luận và trao đổi

Tuy vậy, để đảm bảo quy mô cũng như chất lượng của hội thảo, những đề tài tham dự FPT Educamp cũng được BTC kiểm duyệt và đánh giá thông qua. Tác giả của 30 tham luận chất lượng nhất có đơn vị công tác không thược FPT Edu Đà Nẵng sẽ được BTC tài trợ toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở để tham dự hội thảo. Đây được coi là sự động viên, khích lệ ý nghĩa mà Tổ chức Giáo dục FPT nói chung và BTC FPT Educamp nói riêng dành cho những diễn giả dành tâm huyết với chương trình.

Năm nay, BTC tiếp tục giữ tiêu chí mở cửa miễn phí cho tất cả các CBGV FPT Edu để lắng nghe và học hỏi, những người quan tâm tới giáo dục ở ngoài tổ chức đến chia sẻ và giao lưu. 

Hiện tại, cổng đăng ký của FPT Educamp 2023 đã mở tại đây, CBGV FPT Edu và những người quan tâm tới Hội thảo có thể đăng ký ngay hôm nay.

Hải Ngân

Tổ chức Giáo dục FPT - fpt.edu.vn

 

3958

Nhân vật