FPT Edu - Tin tức chung

Học mỹ thuật theo cách độc đáo của FPT Schools

31/07/2020
Hà Hải Ngân
411

Học Mỹ thuật đâu chỉ dùng cọ vẽ lên giấy. Ở FPTSchools, các bạn nhỏ còn  được vận dụng mỹ thuật vào đời sống thực tế.Qua phương pháp học cùng trải nghiệm, các bạn học sinh hiểu được giá trị thẩm mỹ luôn cần áp dụng với giá trị sử dụng trong mỗi sản phẩm được tạo nên.

các bạn nhỏ trường FPTSchools trưng bày mô hình độc đáo được tạo nên qua phương pháp học cùng trải nghiệm

cô trò trường FPTSchools cùng nhau tạo nên những mô hình thú vị trong những giờ học cùng trải ngiệm

Cac bạn học sinh cùng nhau tạo nên những mô hình mỹ thuật nhờ phương pháp học cùng trải nghiệm

Phương pháp học cùng trải nghiệm kích thích sự sáng tạo của các bạn học sinh trường FPTSchools

Phương pháp học cùng trải nghiệm khơi dậy hứng thú học tập ở các bạn học sinh

Các bạn học sinh FPTSchools tỉ mỉ tạo nên những mô hình độc đáo nhờ phương pháp học cùng trải nghiệm

Hải Ngân

Theo Trường TH&THCS FPT Đà Nẵng

411

Nhân vật