FPT Edu - Tin tức chung

Toàn cảnh lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp kỳ Fall của sinh viên ĐH FPT

02/01/2020
Hà Hải Ngân
286

Ngày 23/12 tới 30/12 vừa qua, hơn 200 sinh viên Trường Đại học FPT đã bước vào tuần bảo vệ đồ án kỳ Fall 2019 – kỳ bảo vệ cuối cùng của năm nay. Nhiều ý tưởng hay đã được trình bày và hứa hẹn sẽ tạo ra những sản phẩm có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

Hải Ngân

286

Nhân vật