FPT Edu - Tin tức chung

Trải nghiệm thực tế, SV Swinburne (Việt Nam) trở thành nhà kinh doanh tương lai

16/07/2020
Vũ Thị Ngọc Ánh
549

Mới đây, Swinburne (Việt Nam) đã tổ chức chuyến đi mang tính chất học cùng trải nghiệm tại Đà Lạt cho SV ngành Kinh doanh của trường. Tại đây, SV đã được tham quan các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, gặp gỡ lãnh đạo, tiếp xúc với những khó khăn của doanh nghiệp và cùng nhau đưa ra phương án giải quyết. Đây là chuyến đi hữu ích và là cơ hội để SV hiện thực hoá những dự án kinh doanh của mình trong tương lai.

Sinh viên trong chuyến đi học cùng trải nghiệm tại Đà Lạt

 

SV cùng nhau khám phá những mô hình kinh doanh thực tế nhờ phương pháp học cùng trải nghiệm .

 

SV cùng nhau khám phá công nghệ thực tiễn qua chuyến đi học cùng trải nghiệm ở Đà Lạt

 

SV được trải nghiệm những lý thuyết trong sách vở qua phương pháp học cùng trải nghiệm.

 

SV tổng kết lại những điều mình đã học được qua chuyến đi học cùng trải nghiệm

Ngọc Ánh

549

Nhân vật