FPT Edu - Tin tức chung

Trường ĐH FPT trích hơn 80 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển hỗ trợ sinh viên

31/03/2020
Nguyễn Thị Thu Nga
920

Tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp và kéo dài sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, và cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến công ăn việc làm và thu nhập của đông đảo người lao động.

Để góp phần tham gia giải quyết khó khăn chung, trường ĐH FPT quyết định trích từ Quỹ đầu tư phát triển hơn 80 tỷ đồng để hỗ trợ 20% học phí các tháng kỳ Summer (từ tháng 5/2020 đến hết tháng 8/2020) cho sinh viên cao đẳng và sinh viên đại học. Tỷ lệ hỗ trợ học phí cho các chương trình liên kết là 10%, phần hỗ trợ bổ sung nếu có sẽ được thông báo sau khi thống nhất được với các đối tác liên kết nước ngoài. Đây là cơ hội giúp học sinh, sinh viên tiếp tục việc học cùng trải nghiệm tránh những gián đoạn không đáng có. Hy vọng rằng với sự hỗ trợ này từ Nhà trường học sinh và phụ huynh sẽ  an tâm hơn trong thời gian dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Với những gia đình sinh viên có điều kiện không cần đến phần hỗ trợ này, kinh phi hỗ trợ của nhà trường sẽ được chuyển cho Quỹ quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

920

Nhân vật